En stadsdel med cirka 500 nya bostäder, vård, service, gator och torg – så ser planerna ut för Högsätra.

Den 29 augusti fick den nya detaljplanen grönt ljus i nämnden för miljö och stadsbyggnad. En trygg men också levande stadsdel är tänkt att ta form på södra Lidingö.

Högsätrahuset på Högsätravägen 2, tidigare Lidingö sjukhus, ska därmed rivas. Vårdverksamheter som finns i huset i dag ska flytta in i ett nybyggt ”Hälsans hus”.

I Högsätrahuset finns också flera andra företag som inte kommer att rymmas där.

Nabil Awadalla – som driver Café Maremera i huset sedan åtta år – är orolig.

– Staden har ingen annan lokal att erbjuda. Jag är 52 år, vem vill anställa mig? Jag har en stor familj att försörja, säger han.

– Allt jag vill är att få arbeta. Men då måste jag ha en lokal. Jag har köpt nya kylar, maskiner och varor då jag trott att det ska ordna sig.

"Jag kan inte lämna min lokal", säger Nabil Awadalla, som driver Café Maremera i Högsätrahuset.

"Jag kan inte lämna min lokal", säger Nabil Awadalla, som driver Café Maremera i Högsätrahuset.

Rósanna Róbertsdóttir

Jennie Zegler, stadens fastighetsstrateg, menar att företagarna i huset länge har vetat vad som gäller. Staden bestämmer inte vem som får plats i Hälsans hus, utan det ligger på den privata bygg­aktören.

– Företagare behöver vända sig till dem för att föra den dialogen, säger hon. 

– Staden har sagt eller kommer att säga upp hyresavtalen för alla verksamheter i Högsätrahuset. Om hyresgästen då inte har ett avstående från besittningsskydd i sitt hyresavtal sker en diskussion om ersättningslokaler eller skadestånd enligt hyreslagens regler.

– Det gäller enstaka verksamheter och mindre belopp. Det här har hanterats efter konstens alla regler och styrs av villkoren i hyresavtalen.

På våningen ovanför Café Maremera finns frisören Ann-Charlotte Sol som driver Lidingö hår, och Eva Ledin på Lidingö fotvård.

De har hållit till här i 15 respektive 13 år.

– Jag vill vara här så länge huset finns kvar men har varit införstådd med läget. Det ska bli spännande att se vad som händer med området, säger Ann-Charlotte Sol.

– Det är lite tråkigt att huset ska försvinna men vi kommer att hitta nya lokaler. Så småningom blir det bra, säger Eva Ledin.

Eva Ledin och Ann-Charlotte Sol har just nu kontrakt tre månader i taget. De stannar gärna i Högsätrahuset så länge det är möjligt.

Eva Ledin och Ann-Charlotte Sol har just nu kontrakt tre månader i taget. De stannar gärna i Högsätrahuset så länge det är möjligt.

Rósanna Róbertsdóttir

I dag är Högsätra centrum ett område med en tydlig koppling till 1970-talet.

I miljonprogrammets anda är bostäder, kultur- och servicefunktioner samlade och skilda från trafik.

Den nya detaljplanen rymmer arkitektur med klassisk prägel – delvis inspirerat av 1920-talshuset ”Vasaborgen” på Stockholmsvägen intill centrum.

Hittills har staden hunnit genomföra tre markanvisningstävlingar för projektet.

År 2021 blev det klart att byggherren Storstaden ska bygga cirka 130 bostäder i flerbostadshus, och att fastighetsutvecklingsbolaget Titania bygger Hälsans hus.

VISIONSBILD. Det planerade "Hälsans hus", sett från Högsätravägen.

VISIONSBILD. Det planerade "Hälsans hus", sett från Högsätravägen.

Arkitekt och idéskiss: Brunnberg & Forshed. Exploatör: Titania.

I juni 2022 beslutades det att byggnadsfirman Viktor Hanson AB bygger 32 nya radhus i den södra delen av Högsätra. Detaljplanen planeras antas i kommunfullmäktige den 23 oktober. Månaden därpå vinner planen laga kraft om den inte överklagas. Bygget väntas ta sin början under 2025.

– Det är min uppfattning att detaljplanen kommer att gå igenom i fullmäktige. Intresset är stort för att den ska gå igenom, säger Anna-Britta Bergman (M) ordförande i kommunfullmäktige.

Hunden Wixie har hållit till i Högsätrahuset under fem års tid.

Hunden Wixie har hållit till i Högsätrahuset under fem års tid.

Rósanna Róbertsdóttir