Väsbys 47 000 invånare ska bli 64 000 år 2040. Då behövs bostäder. Just nu byggs det runt 400 per år i kommunen.

Fyrklövern, Optimusområdet och Skanskatomten är några exempel på områden som bebyggs i centrala Väsby. Även det omdebatterade byggprojektet Väsby Entré återfinns centralt.

Men det finns även, och har tidigare funnits, förslag från Väsbyalliansen på byggprojekt utanför stadskärnan. Det mest omtalade är Väsby sjöstad, där 3 000 bostäder skulle byggas på Runsahalvön, precis vid Mälaren. En miljökonsekvensbeskrivning visade dock att bygget skulle innebära ”ett oacceptabelt ingrepp på naturen”, inte minst den gröna Järvakilen och Sättra naturreservat. En folkomröstning hölls och Väsbyborna sa nej tack.

Förslaget återuppstod i en bantad variant, ”Väsby sjöby”, med tusen bostäder. Det finns även förslag på att bebygga Snickarbacken mot Runsa, samt de sydöstra delarna mot Sollentuna.

Oppositionen är dock kritisk till de sistnämnda planerna. De vill att styret satsar på att bygga färdigt i centrala Väsby innan man ger sig på mer perifera byggprojekt som äventyrar grönområden.

Kommunen fick bakläxa

För två år sedan fick kommunen bakläxa från länsstyrelsen när man sagt ja till ett planerat omsorgsboende i Runbyskogen, som anses ha höga naturvärden.

Hälften av Väsbys yta består faktiskt av skog – och en femtedel av jordbruksmark. Sedan kriget i Ukraina har frågorna om livsmedelsförsörjning hamnat i nytt ljus.

”Jordbruksmark ska det inte byggas på. I dag är det än mer viktigt att kunna bli självförsörjande”, skriver en läsare på Facebook.