Att det finns många dovhjortar på Värmdö är väl känt. På Nämdö i Värmdös skärgård har det gått så långt att djuren nästan betraktas som skadedjur. De äter upp allt de hittar, berättar Nämdöbor som Mitt i Värmdö pratat med.

– De tar betet för våra djur och det är ett jätteproblem, säger Stina Molander som driver lantbruk och djurhållning på Östanviks gård ihop med sambon Per Fjärdhäll.

Stina Molander driver Östanviks gård ihop med sambon Per Fjärdhäll.

Stina Molander driver Östanviks gård ihop med sambon Per Fjärdhäll.

Eva Tonström

De har får och kor som betar på stora delar av ön och odlar vall, alltså hö och ensilage som blir djurfoder. Hjortarna äter av allt. 

Senast de räknade låg antalet på 300-400 hjortar på Nämdö och det minskar inte trots att man skjuter av runt 100 per år. Det motsvarar bara antalet nya kalvar som föds varje år, berättar hon.

Även Nämdöbon Nilla Söderqvist tycker att hjortarna har blivit på tok för många.

– De går ju in i trädgårdarna och äter också, och de bidrar till minskad biologisk mångfald, eftersom de även äter av den vilda floran, säger hon. 

Snörika vintrar har de hittat döda hjortar som svultit ihjäl på grund av brist på mat. Nu vill båda se någon form av samordning för att få ner stammen.

Nämdöbon Nilla Söderqvist tycker att det vore bra med en samordnad jakt för att få ner antalet hjortar på ön.

Nämdöbon Nilla Söderqvist tycker att det vore bra med en samordnad jakt för att få ner antalet hjortar på ön.

Eva Tonström

– Om antalet stämmer så låter det som en väldigt tät stam som bör minska. Dovhjortar är väldigt stationära och anpassningsbara, de stannar helst inom samma område och äter det mesta. De lämnar bara när det är helt slut på mat, säger Rebecca Hansson Järnving, vilthandläggare på länsstyrelsen i Stockholm. 

Om maten inte räcker till alla kan delar av stammen dö av svält, tillägger hon.

– På en yta som Nämdö är ett antal på max 100 djur mer lämpligt. Man har låtit det gå för långt här.  

När det gäller dovhjort är varje markägare ansvarig för att hålla nere stammen. 

Skärgårdsstiftelsen äger cirka en tredjedel av marken på Nämdö, bland annat Östanviks gård. Stiftelsen arrenderar ut jakträtten till ett jaktlag som får fälla hjortar under jaktsäsong, så många de vill, enligt Jonas Davidson, ansvarig för jaktfrågor hos Skärgårdsstiftelsen. 

Inventeringar som gjorts visar att på Nämdö bör antalet tas ner till 60-70 djur, enligt Jonas Davidson.

– Men då krävs kommunikation och samarbete mellan jaktlagen. Börjar man skjuta på en del av ön springer de bara över till grannens område och då kommer man inte åt problemet. 

Gårdarna Östanvik och Västerby är två stora markägare på Nämdö.

Gårdarna Östanvik och Västerby är två stora markägare på Nämdö.

Eva Tonström

Anna Edling Bengtsson är delägare i en av Nämdös största gårdar, Västerby. Hon kan förstå frustrationen hos de som blir av med beten och grödor, men håller inte med om bilden som målas upp. Hon tycker att ön har en fin och välmående hjortstam.

De jagar hjort själva på sina marker, cirka 20 djur per år under jaktsäsong, och är inte intresserade av någon samordnad jakt för att få ner stammen.

– Vi är nöjda med det, vi behöver inte fälla fler. 

Angående det påstådda antalet på ön är det ingen säker siffra, menar hon, eftersom hjortarna räknats manuellt ute på gärdena vilket gör att en del kan ha räknats flera gånger.

Nämdöbon Nilla Söderqvist tycker att det vore bra med en samordnad jakt för att få ner antalet hjortar på ön.

Nämdöbon Nilla Söderqvist tycker att det vore bra med en samordnad jakt för att få ner antalet hjortar på ön.

Eva Tonström

Hjortarna stortrivs i Nacka och Värmdö – och blir allt fler

Du har säkert sett dem, i stora flockar, på gärden och vid vägar. Vi pratar om Värmdös, och Nackas, vackra dovhjortar. Men varför är de så många, just här?

– De brukar stå på den här ängen. Vi kör fram en bit så kanske vi har tur att få se dem, säger Olof Stenhammar och rattar sin Volvo-suv rakt igenom terrängen.

Det är okej, för det är nämligen hans mark. På det cirka 1 000 hektar stora området Norrnäs och Siggesta lever runt 300 dovhjortar och stammen växer hela tiden, även om det går långsamt, förklarar Olof Stenhammar. Han är en av flera markägare som har mycket hjort på sina marker.

– Jag tycker att det är trevligt att ha dom här, de är vackra att se på. I början av juni får de ny päls. Det är då de får det fina mönstret, och fläckarna på ryggen.

Hjortarna rör sig ofta i stora grupper och det går knappt att missa dem om man åker väg 274 på norra Värmdö. Inte sällan står de väldigt nära vägen.

Rymde på 1990-talet

Ryktet säger att alla hjortar på Värmdö härrör från en liten flock som rymde från ett hjorthägn för snart 25 år sen.

– Det stämmer. Jag tog hit de första hjortarna 1990 och hade dem i ett hägn. Sedan en dag, 1997, hade någon klippt sönder stängslet. Då rymde 15 hjortar. Det är dom som nu har fortplantat sig, säger Olof.

Kalla vintrar stödfodrar han hjortarna med ensilage.

– Men det måste vara ganska många minusgrader för att de ska äta av det. De väljer alltid maten i skogen när de kan, minsta tö-grad så struntar de i ensilaget.

För att hålla beståndet i schack skjuter de ett antal hjortar varje år, från september till februari. Men också för att Olof själv är intresserad av jakt. För tio år sen sköt de 50 djur, något som ökat till 100 djur de senaste åren.

– I år har vi beslutat att öka avskjutningen till 120 djur. Det behövs för att få ner stammen, säger Olof.

Men det är inte bara Värmdö som kan skryta med att ha gott om dovhjort. I Nacka finns cirka 400 dovhjortar och de allra flesta lever på Erstaviks marker. Genom åren har de även spridit sig till andra områden som Saltsjöbaden-Fisksätra, Älta och Hästhagen, även Tyresö.

– Man kan ofta se dem vid viltstängslet längs Saltsjöbadsleden, även många längs Ältavägen, säger Mats Lindqvist, viltvårdare i Nacka kommun.

Hjortar på Erstavik

Nackas viltvårdare skjuter 15–20 hjortar varje år, då med fokus på platser där de upplevs som ett problem, exempelvis vid vägar, enligt Mats Lindqvist.

– Det är förhållandevis få viltolyckor med hjort, men när man väl kör på en hjort blir skadorna så mycket värre, de är betydligt större än rådjur, säger han.

De första hjortarna placerades på Erstavik redan på 1960-talet, så Nacka-hjortarna tillhör en annan stam än Värmdös hjortar. Carl af Petersens, som äger det 2 100 hektar stora Erstavik, märker också av en långsam ökning av dovhjort, framförallt de senaste 30 åren.

– Jag skulle säga att Nacka-Värmdö har det största beståndet av dovhjort i hela Stockholms län, säger han.

Af Petersens skjuter runt 150 hjortar per år.

Varför hjortarna trivs så bra här ute tror Carl af Petersens beror på att det finns mycket mark att röra sig på, och bra med mat. Och de störs inte av människor, tillägger han.

– Jag tycker att det är bara positivt att ha dem här. De äter av våra vallar men det gör inte så mycket.

Dovhjortarna i Nacka-Värmdö

Värmdö: Hjortarna finns framförallt på norra Värmdö. Utöver Stenhammars cirka 300 djur finns ett 30-tal runt Kalvandö gård, på Carl-Einar Lax marker, och ännu fler på två-tre andra stora markområden i närheten. Svårt att säga ett exakt antal.

Nacka: Bedömningen är cirka 400 hjortar, framförallt i Erstavik.

Dovhjorten kan vara vit, mönstrad till mörkt brun. Handjur bär horn som de tappar varje vår, då nya växer ut. Hinden får normalt en kalv, ibland två, som föds i maj-juni. De äter helst gräs och löv, och annat de hittar i skogen.

Viltolyckor med hjort

Antal viltolyckor totalt under år 2020 och år 2021 fram tills nu.

Värmdö: 667, varav 62 med hjort, 554 med rådjur, 44 med älg, 6 vildsvin.

Nacka: 381, varav 27 med hjort, 350 med rådjur, 3 med älg, 1 vildsvin.

Jaktsäsong för dovhjort är 1 september–31 mars, olika djur beroende på period.

Källa: Polisen och Svenska jägareförbundet