På senare år har Årsta slott, som egentligen är en herrgård, kanske främst lockat till sig golfintresserade. Men också gäster som vill äta i restaurangen vilken drivs av hockeylegendaren Peter Foppa Forsbergs bolag.

Även intresset för författaren och kvinnorättskämpen Fredrika Bremer, som bodde på slottet på 1800-talet, har lockat en och annan besökare genom åren. Här finns en våning kvar som ett museum till hennes minne.

Men historikern Irene Kimanius tycker att det finns så mycket mer intressant och roligt att berätta om slottet och platsen att hon nu har skrivit boken "Vikingatåg, offerriter och korsriddare, berättelsen om Årsta slott från forntiden fram till i dag".

– Det är inte särskilt välbevarat invändigt, förutom trappan från 1600-talet, men ändå är allt spännande med Årsta slott. Det som intresserar mest är alla levnadsöden och människorna som har huserat här så långt bakåt i tiden det bara går, säger hon.

Historisk mark

Hon berättar att man har hittat lämningar på platsen från stenåldern, men främst från järnåldern.

– En annan intressant tid är 1200-talet när Tyska orden fanns här. Tänk att riddarna kom ridande här och tränade med sina hästar, för att sedan dra ut i krig för att kristna hedningar, säger hon.

Hemvist för entreprenörer

Slottet som står på platsen i dag byggdes på 1660-talet av riksråd och amiral Claes Hansson Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter.

De sista som bodde på Årsta slott innan kommunen tog över det i slutet av 1960-talet var direktör Herman Meeths, som ägde klädvaruhuset Meeths.

– Här har inte bott några kungligheter, men däremot mäktigt och rikt folk. Inte minst de rika arvtagare och entreprenörer som ägt det i modernare tid, säger hon.

Hon syftar på tidigt 1900-tal då Gustaf Cedergren köpte slottet, efter att ha ärvt en förmögenhet motsvarande i dag 650 miljoner kronor från sin pappa Henrik Tore Cedergren, en pionjär inom telekommunikation. Han var den som tillsammans med LM Ericsson satsade pengar på telefontillverkning, en investering som gjorde honom stormrik.

– Cedergren är coolast av alla. Han bodde i Mexiko, men kom till Årsta slott på somrarna. Och varje gång han kom till Sverige skapade han stora rubriker. Han levde livets glamdagar och hade spektakulära fester här, säger hon.

För den som vill lära sig mer om Årsta slott och dess omgivningar ordnar Irene Kimanius vandringar nästan varje helg genom Friluftsfrämjandet.