Hammarbyhöjden ska få en ny entré i mötet mellan Olaus Magnus väg och Hammarbybacken.

https://www.mitti.se/nyheter/har-kan-sex-bostadshus-byggas-i-hammarbyhojden/repulj!mThAiZQTjc5tPbZ@sFFT3g/

När Stockhoims stadsmuseum fick se planerna påpekade man direkt det intilliggande smalhusområdets höga kulturhistoriska värden:

"Byggnaden mot Olaus Magnus väg bör utgå, höjdskala och volymer bör minskas."

Även boende i området har varit kritiska mot husen man bland annat tycker ska vara högst tre våningar höga, liksom den planerade omdragningen av Palandergatan.

Synpunkterna kommer från det samråd där både privatpersoner, föreningar, myndigheter och andra instanser fått chansen att tycka till. I slutet av oktober redovisades synpunkterna för politikerna som skulle fatta beslut om hur arbetet med Hammarbyhöjdens entré ska fortsätta.

Vill se satsning

Skönhetsrådet var också kritiskt. Men de menade i stället att staden i sin gestaltning haft en "alltför stor önskan" att efterlikna smalhusstadens hus – men ändå misslyckats och landat i en monoton bebyggelse som inte blir en bra portal till Hammarbyhöjden.

I stället lyfter rådet fram en möjlig mötesplats mellan stadsdelarna, vilket "motiverar hög arkitektonisk verkshöjd". Hus mot Olaus Magnus väg vill man behålla, men också satsa mer på stadsliv längs Hammarbybacken. Publika lokaler bör därför finnas mot både vägen och backen, skriver Skönhetsrådet.

Men bara ris är det inte. De flesta remissinstanser ger i huvudsak tummen upp till bebyggelse på platsen även om husens utseende, skala och placering får synpunkter. Det finns också boende som i dag upplever platsen som mörk och otrygg och välkomnar idén.

Efter att ha gått igenom synpunkterna ska stadens personal titta vidare på bland annat husens utformning. I den saken fick de stadsbyggnadsnämndens stöd. I ett särskilt utlåtande skriver den rödgröna majoriteten:

"Det är viktigt att de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena på platsen tas tillvara."

https://www.mitti.se/nyheter/har-kan-sex-bostadshus-byggas-i-hammarbyhojden/repulj!mThAiZQTjc5tPbZ@sFFT3g/

https://www.mitti.se/nyheter/hammarbyhojden-ska-fa-ny-entre/repvbv!SoqTWZL3YnqobTC1ZNYb@Q/