Magneter, posters, böcker, brickor och en rad andra produkter fyller Moderna Museets shop. Alla med motiv av Hilma af Klint. Cirklarna, naturen som vävs samman med den mänskliga kroppen. Sinnena. Bilderna finns redan i många människors hem i form av posters, men när Moderna Museet åter visar hennes tavlor lär shoppen få mycket att stå i.

Det är nio år sedan utställningen Hilma af Klint: Abstrakt pionjär lockade besökarna till Moderna Museet. Och nu är det alltså dags igen.

De tio verken är en del av det enorma uppdrag hon säger sig ha fått från andeväsen. Hon skulle visa mänskligheten det liv som finns bortom allt. Ett uppdrag hon ägnade återstoden av sitt liv åt.

Hilma af Klints målningar "De tio stora" är också enorma rent rumsligt. Med sina 3,28x2,40 meter visar de människan genom fyra åldrar. Barnaåldern, ynglingaåldern, mannaåldern och ålderdomen. Sviten är en del av hennes livsverk "Målningar till templet".

Under fyrtio dagar skapar hon de tio målningar som idag, drygt hundra år efter tillkomsten, hyllas världen över. Då, 1907, visade hon dem endast för några få utvalda eftersom hon inte ansåg att världen var redo att ta emot dem.

Du kan se "De tio stora" fram till den åttonde januari 2023.