Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) vill bygga en ramp, från Götgatan upp till Repslagargatan, över Noe Arksgränden. Foto: Linda Gren/Victor Malmcrona

Helldén (MP): Bygg en cykelramp från Götgatan till Repslagargatan

Bygg en cykelramp från Götgatan till Repslagargatan. Det tycker trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), som menar att de aktuella förslagen på förbättrad framkomlighet på Götgatan inte räcker till.

  • Publicerad 09:13, 26 aug 2021

Nyligen kom staden med ett förslag på hur framkomligheten med cykel över Götgatsbacken kan förbättras. Förenklat går det ut på att med en mer tydligt markerad cykelbana få cyklister att välja bort Götgatsbacken till förmån för Repslagargatan mellan S:t Paulsgatan och Högbergsgatan.

Gott, men inte gott nog. Det menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Det är en kortsiktig lösning. Det förslag som ligger nu är inte tillräckligt bra för att vara en färdig lösning.

Majoriteten har därför lagt ett förslag om att ge trafikkontoret i uppdrag att ta ett helhetsgrepp i frågan och återkomma med alternativa förslag.

Och specifikt – titta på möjligheten att bygga en ramp från Götgatan till Repslagargatan vid Noe Arksgränden.

– Kommer man till exempel söderifrån slipper man cykla vänster in på Högbergsgatan. I stället kommer man snabbt upp på Repslagargatan, och kan sedan cykla den hela vägen till S:t Paulsgatan.

Förhoppningen är att det bland annat kan lösa en annars besvärlig trafiksituation på Högbergsgatan, som skulle kunna återgå till att ha motortrafik i båda riktningar.

SE BILDERNA: Så vill staden leda bort cyklarna från Götgatan

Rampen skulle i så fall gå vid nedfarten till Söderledstunneln, från Medborgarplatsen. Ambitionen är att bilvägen ska vara kvar, då gränden är så pass bred att ramp och nedfart kan samsas, menar Daniel Helldén.

Parallellt ska staden jobba vidare med sitt redan lagda förslag för ett mer framkomligt Götgatsbacken, och förhoppningen är att de åtgärderna kan vara på plats nästa år. De skulle inte krocka med en eventuell ramp.

– De förändringar som är föreslagna behövs ändå, då de bland annat utökar ytor för gående i Götgatsbacken. Men om vi utför de åtgärderna och en ramp, då blir det en ännu bättre lösning.

I kväll, torsdag, ska trafiknämnden ta beslut om att gå vidare med förslaget.

Uppdatering:

Förslaget godkändes av trafiknämnden.

Konceptbild. Den här föreslagna ledningen av cykelvägen från Götgatan till Högbergsgatan kan bli överflödig om en cykelramp blir till vid Noe Arksgränden. Foto: Sweco Architects, Jonas Johansson