Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsen linje om de uppmärksammade bryggorna i Viggbyholm. Två bryggor ska senast den 23 maj 2023 tas bort från platsen, enligt beslutet. En av bryggorna är den med helikopterplatta, som uppmärksammades tidigare i somras av tidningen ETC.

Beslutet överklagades av fastighetsägarna till mark- och miljödomstolen. I skrivande stund har mark- och miljööverdomstolen, som är den sista instansen, inte tagit emot ett nytt överklagande.

Byggdes innan de köpte fastigheten

Fastighetsägarna har i överklagandet bland annat hävdat att en av bryggorna byggdes av den förra fastighetsägaren.

Länsstyrelsen menar dock att anläggande av flytbrygga, och breddning av tidigare brygga utförts av nuvarande fastighetsägare. Detta är en av anledningarna till att bryggorna ska ses som nyetableringar menar de.

Fastighetsägarna som har bryggorna måste även betala 12 800 kronor i avgift för den tid som länsstyrelsen lagt på att hantera ärendet, något som också överklagades.

Täby kommun utreder

I domen berörs också Täby kommuns syn på bryggorna. "Det kan tilläggas att det inte heller framkommit något som talar för att kommunen motsätter sig att brygganläggningen och stenkistorna tas bort", skriver mark- och miljödomstolen i domen.

Samtidigt utreder nu Täby kommun själv frågan om bygglov och har startat ett tillsynsärende. När utredningen blir färdig är ännu oklart. Enligt Täby kommun gäller olika förutsättningar för olika fastigheter längs sträckan.

– Det är en mycket med komplex bild än som målats upp. Vi måste utreda fastighet för fastighet för att se vilka förutsättningar som gäller, sa Jenny Gibson tidigare i somras till Mitt i Täby.