Under sommaren och inpå hösten kommer Lidingö stad i samarbete med Rena Mälaren och Hamnab att rensa havsbottnen runt Lidingös kust.

Mellan juni och oktober pågår dykningar och de som vill får hjälpa till med att dra upp skräp på land, eller se på när dykarna gör det.

Några dykningar har redan ägt rum, men flera ligger också framför oss. Preliminärt renas Lidingövarvet 9 juli, Sticklinge udde båtklubb 10 juli och Mor Annas brygga 11 juli.

Den 22 augusti är tanken att rensa Nordwall marin och den 29 augusti botten kring Askrike båtsällskap. Det kommer dessutom att dykas på kvällarna mellan juni och september.