Stockholms stad sänker hastighetsgränserna i stadsdel efter stadsdel. Vissa höjs också. Foto: Mostphotos

Hastighetsgränser sänks i Älvsjö

År 2025 sänks hastighetsgränsen på många vägar i Älvsjö. Framför allt blir det 40-gräns där det i dag är 50-gräns. Men på flera sträckor höjs i stället gränsen.

  • Publicerad 06:40, 4 jan 2021

Vi går igenom alla stadsdelar successivt.

Trafikkontoret gör sedan många år en stor översyn av hastighetsgränserna i Stockholms stad. Sedan 2015 har gränserna ändrats på mängder av vägar.

Nu har turen kommit till Älvsjö, Bromma och Vantör. Totalt får 62 gator här sänkt hastighet, på hela eller delar av sträckan.

– Generellt så sänker vi hastigheterna. Vi tar bort 70 och 50 och ersätter med 60, 40 och 30, även om det finns undantag för de stora trafiklederna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Olyckor ska minska

Syftet är att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det vill man göra genom att införa att få "en väl avvägd hastighet på varje gata".

– Det är ett grundarbete som vi har jobbat med i flera år där vi går igenom alla stadsdelar successivt och tittar på hur gator är utformade och vad som är en lämplig hastighet, säger Daniel Helldén.

Även höjda gränser

I Älvsjö innebär det att många gator som nu har 50-gräns på större delen av sina sträckor i framtiden i huvudsak får 40-gräns. Det gäller till exempel Herrängsvägen, Johan Skyttes väg, Långbrodalsvägen, Långsjövägen, Svartslösavägen och Älvsjövägen.

Men de flesta av dessa vägar har i dag också 30-gräns på vissa sträckor. Även där blir det i många fall 40-gräns.

Exempel på det är Herrängsvägen (mellan Aklejavägen och Tussilagostigen), Långbrodalsvägen (mellan Viktoriavägen och Pukslagargatan) och Långsjövägen (bland annat mellan Svartlösavägen och Långsbrodalsvägen). Trafikkontoret anser att det går bra att höja gränserna där, eftersom sträckorna varken ligger nära centrummiljöer eller "platser där många barn rör sig".

Sänkning på Åbyvägen

Flera vägar får höjd hastighetsgräns på större delen av sträckan. Det gäller till exempel Folkparksvägen, som i huvudsak får 40- i stället för 30-gräns, och Kontrollvägen där fartgränsen mestadels blir 60 km/h i stället för 50.

På fyrfiliga Åbyvägen sänks däremot gränsen, från 70 till 60 km/h.

Trafiknämnden antog genomförandebeslutet vid sitt möte den 10 december. Det ska också klubbas i kommunfullmäktige.

Foto: Mostphotos

Förslag till nya hastighetsgränser i Älvsjö

Folkparksvägen: Från 30 och 50 km/h till 40 km/h. Dock 30 km/h utanför en förskola.

Götalandsvägen (mellan Åbyvägen och Älvsjövägen): Från 50 till 40 km/h. Dock 30 km/h utanför en förskola.

Herrängsvägen: Från 50 till 40 kmh/h (även sträckan mellan Akeljavägen och Tussilagostigen, som i dag har 30-gräns, får 40-gräns).

Johan Skyttes väg: Från 50 till 40 km/h, väster om Sjättenovembervägen. Öster om Sjättenovmebervägen blir det 30 km/h.

Juvelerarvägen: Från 40 och 50 km/h till 40 km/h.

Kontrollvägen: Från 50 till 60 kmh/h (dock 40-gräns i korsningen mot Juvelerarvägen samt mellan Folkparksvägen och Lerkrogsvägen)

Långbrodalsvägen: Från 50 till 40 km/h (även sträckan mellan Viktoriagränd och Pukslagargatan, som i dag har 30-gräns, får 40-gräns).

Långsjövägen: Från 30 och 50 km/h till 40 km/h (även de tre sträckor som i dag har 30-gräns får 40-gräns).

Magelungsvägen: Från 50 kmh/h till 60 kmh/h.

Mickelsbergsvägen: Från 50 till 40 km/h.

Mässvägen: Från 50 km/h till 40 km/h.

Sjättenovembervägen: Från 50 till 30 km/h söder om Blackensvägen och 40 km/h norr om Blackensvägen.

Svartlösavägen: Från 30 och 50 km/h till 40 km/h. Dock 30 km/h utanför en skola.

Vantörsvägen: Från 30 och 50 km/h till 40 och 60 km/h. Dock 30-gräns utanför en förskola.

Västberga allé: Från 50 till 60 km/h.

Åbyvägen: Från 70 km/h till 60 km/h.

Älvsjövägen: Från främst 50 km/h till 40 km/h.

Visa merVisa mindre