– Hur tror ni att vi som bor här påverkas av hur det ser ut? sa vandringsledaren Caroline Jonsson.

Hon skickade med frågan innan gruppen satte av på promenaden genom det kommunala bostadsbolagets samtliga gårdar utom en.

En bänk som havererat i en berså där ingången börjar växa igen.

En bänk som havererat i en berså där ingången börjar växa igen.

Anders Björklund

Stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP) spanar in ett staket som inte fått kärlek på länge. Gräset är heller inte särskilt grönare på andra sidan staketet.

Stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP) spanar in ett staket som inte fått kärlek på länge. Gräset är heller inte särskilt grönare på andra sidan staketet.

Anders Björklund

Trämaterial och färg på fasader, staket, plank och bänkar påminde bitvis om slitaget som går att se på ödegårdar i glesbygden.

– Vi är många som under åratal sett hur gårdarna förfallit, hur grannar väljer att inte umgås där och en markant ökning av kriminella aktiviteter på gårdarna, sa Caroline Jonsson.

Vittnesmål från grannar

Under det senaste året har "Rusta upp Stockholmhems gårdar", som är en av arbetsgrupperna inom Skarpnäcks framtid, inventerat gårdarna och husens fasader.

Vid ingången till en gård syns alger på fasaden till ett intilliggande parkeringshus.

Vid ingången till en gård syns alger på fasaden till ett intilliggande parkeringshus.

Anders Björklund

Fasad på väg att krackelera.

Fasad på väg att krackelera.

Anders Björklund

"Det finns en underhållsskuld" medgav Stockholmshems Anders Arleteg.

"Det finns en underhållsskuld" medgav Stockholmshems Anders Arleteg.

Anders Björklund

Anders Björklund

De har också tagit in synpunkter och förslag för utemiljön från grannar. Målet är att Stockholmshem ska rusta upp, underhålla och renovera.

"Det kan ibland till och med ibland kännas att man inte vill bjuda hem gäster för att man skäms för hur det ser ut", skriver en granne.

– Det här är den "bortglömda gården". Det finns varken grill eller bänkar. Barnen skickar vi till en annan gård för det finns ingen lekutrustning, säger en kvinna på en gård nära Skarpnäcks torg.

Strax efter landade vandringen vid en nybyggd pergola för Stockholmshems personal.

Stockholmshem har investerat i en pergola för lokalkontoret. Den är försedd med lås och kan inte användas av grannarna.

Stockholmshem har investerat i en pergola för lokalkontoret. Den är försedd med lås och kan inte användas av grannarna.

Anders Björklund

Friskt rödmålat trä var inte något gruppen fått se i överflöd under den timme man vallades på det kommunala bostadsbolagets gårdar.

– Tyvärr sticker pergolan lite i ögonen, sa Caroline Jonsson.

Stammar måste bytas

Stockholmshems sedan i december tillförordnade områdeschef Anders Arleteg fick inte mycket beröm att ta med till arbetsgivare och kollegor, förutom att flera påpekade områdets potential. Men Arleteg tackade artigt för rundvisningen.

– Det finns massor av det ni pekat på som vi kan underhålla och snygga till med enkla medel. Vi talar exempelvis om staket, enklare insatser på lekställningar liksom att ta bort alger och smuts på fasader och fönsterbleck.

Trötta på löften

Caroline Jonsson flikade dock in att de hört sådana löften under ett års tid. Men nu överväger Stockholmshem att låta två trädgårdsmästare som jobbar i ett större område få koncentrera sig på enbart Skarpnäck, svarade Anders Arleteg.

– Det skulle göra det lättare att jobba med frågan, sa han.

Någon större miljonupprustning av gårdarna ville han inte lova i nuläget. Han berättade att Stockholmshem upptäckt att stambyten kan behövas i fastigheterna tidigare än beräknat och att gårdarna då behövs för containrar, maskiner och fordon. Caroline Jonsson påpekade dock att upprustning är en av bitarna som behövs för att lyfta området och stävja kriminalitet.

Svante Tidholm visar en bedagad dörr och fasad.

Svante Tidholm visar en bedagad dörr och fasad.

Anders Björklund

Vandringen skedde dock i god ton och påminde stundtals om en utflykt.

– Jag söker aktivt upp er när jag ska lämna över till min ersättare, sa Stockholmshems tillförordnade områdesansvarig.