Här vill S ha nya hyresrätter

Det byggs för få hyresrätter i Solna, tycker Socialdemokraterna som pekat ut en plats i Västra skogen som de menar lämpar sig för nybyggnation.

  • Publicerad 12:25, 9 feb 2021

Som Mitt i Solna har rapporterat är endast en av åtta nya lägenheter som byggs i kommunen en hyresrätt.

Socialdemokraterna vill ändra på det och föreslår nu 60-100 nya hyresrätter på den tillfälliga parkeringen vid Armégatan i Västra skogen. Marken ägs av staden och partiet vill att den hyrs ut till antingen Signalisten eller något privat företag som vill låta uppföra hyresrätter.

https://www.mitti.se/nyheter/en-av-atta-nya-bostader-ar-en-hyresratt/repuam!DK2t6ZE41zelViwBd@rA/

– Politikerna måste ta ansvar för att det också byggs hyresrätter i Solna. Moderaternas ensidiga nybyggnation av bostadsrätter utestänger medvetet personer med lägre inkomster från att flytta till Solna och tvingar Solnas ungdomar att bo kvar hemma orimligt länge, säger Sara Kukka - Salam (S).