Här, mellan Solvalla travbana och Ulvsundavägen, håller en delsträcka av tvärbanan mellan Ulvsunda och Helenelund på att byggas.

På just den här platsen står en betongkonstruktion som är början på den 700 meter långa bro, Solvallabron, som håller på att byggas mellan Solvalla travbana och Rissne.

Solvallabron kommer att gå parallellt med Ulvsundavägen. Bron byggs för att tvärbanetågen obehindrat ska kunna rulla på spår över Mälarbanan och Ulvsundavägen.

– Bron kommer att ge avtryck i landskapsbilden, säger Robert Lindfors, projektledare på trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Rejäl bro

Marken mellan travbanan och Ulvsundavägen, där bropelarna gjuts, består av lera vilket innebär att marken måste pålas.

Sammanlagt ska 22 Y-formade bropelare gjutas för att bära upp den enorma brokonstruktionen.

Vi går bort till Mälarbanans spår, där det finns ett stort utgrävt hål i marken. Här ska en av bropelarna resas. När alla bropelare är resta ska 65 meter långa stålbalkar lyftas på plats på pelarna som ska bära upp bron över Mälarbanans tågspår och Ulvsundavägen. Ett arbete som ska ske under fyra veckor i juli.

En ”jättekran” kommer att utföra lyftet, enligt Mikael Barnerud, byggarbetsmiljösamordnare.

– En 600 tons kran, tillägger han.

– Det blir det stora eventet i sommar, säger Robert Lindfors.

Är det något som överraskat under byggtiden?

– Så fort man gräver i marken blir man överraskad, säger Marcus Zinner, byggarbetsmiljösamordnare.

Ett område där spåren går fram i Bällsta visade sig bestå av mer berg än väntat vilket krävde mer sprängningsarbete, enligt Zinner.

Håller ni tidsplanen?

– Vi kämpar dagligen med tiden, säger Robert Lindfors.

Med de förberedelser som föregått bygget av tvärbanan håller de trots allt tidsplanen, enligt honom. Orosmoln finns dock, som omvärldshändelser som kan fördröja leveranser av olika komponenter.

Hästarna kan påverkas

Trafikförvaltningen ska ha fått in få klagomål om byggbuller. Mikael Barnerud, byggarbetsmiljösamordnare, säger att det är så mycket trafik på Ulvsundavägen att det är svårt för boende att urskilja vad som är vägbuller och vad som är byggbuller.

– Det är under korta tidsintervall det är byggbuller, någon timme då och då. Och när vi har bullrande verksamhet så informerar vi boenden i området, säger Mikael Barnerud.

Travhästarna på Solvalla är kanske de som störs mest av bygget. Hästar är känsliga för förändringar och de som bygger tvärbanan säger att de därför har en tät dialog med travbanans ansvariga.

– Ibland lägger vi ned jobb, säger Robert Lindfors och syftar på att arbetet med tågspåren tillfälligt kan avbrytas på grund av att hästarna kan påverkas.