I en klassisk scen i tv-serien Twin Peaks dyker en jätte upp framför agent Cooper och yttrar olycksbådande: ”It is happening again”.

Med risk för Lynch-stämning bland luttrade sköndalsbor kommer här en liknande varning: Snart blir det trafikstök vid Sandåkravägen – igen.

I början av nästa år närmare bestämt. Då väntas Trafikverket sätta spaden i marken för ombyggnaden av bussbytespunkt Norra Sköndal.

I grunden är det en positiv nyhet för de som reser kollektivt till och från Sköndal och Skarpnäck.

– Vi kommer att bygga hållplatserna större och längre så att det får plats fler bussar. Det gör att det slipper bli köbildning på Tyresövägen, säger Lars Segerman, projektledare på Trafikverket.

I projektet ingår också bullerplank utmed Tyresövägen vid de bostäder där ljudnivån från trafiken är för hög i dag. Själva hållplatsen ska också skärmas av från trafiken.

Dessutom ska en ny gång- och cykeltunnel, åtta meter bred, byggas under Tyresövägen mellan Sandåkravägen och Norra Sköndal. Den ersätter dagens lätt klaustrofobiska tunnelrör.

Tunnelröret under Tyresövägen ska breddas rejält.

Tunnelröret under Tyresövägen ska breddas rejält.

Mattias Kamgren

Ingen tunnel under byggtiden

Men så var det det där med stöket: Exempelvis kommer man inte att kunna passera under Tyresövägen medan ombyggnaden pågår.

– Befintlig tunnel stängs av under hela byggtiden. Man får använda gångbron över vägen, säger Lars Segerman.

Platsen där man kliver på bussarna kommer också att flyttas.

– Vi kommer att bygga två tillfälliga hållplatser väster om gångbron, säger Lars Segerman.

Gångbron över Tyresövägen blir viktig när nuvarande tunnel stängs av för ombyggnad.

Gångbron över Tyresövägen blir viktig när nuvarande tunnel stängs av för ombyggnad.

Mattias Kamgren

Sandåkravägen påverkas

Trafikanter i Sköndal har i färskt minne hur Sandåkravägen helt nyligen hade begränsad framkomlighet på grund av ett långdraget arbete med ny cykelbana.

Nu väntar alltså en ny stor ombyggnad alldeles intill vägen.

– Sandåkravägen kommer att påverkas men jag kan inte svara på exakt hur i det här skedet. Det kommer att bli lite stökigt på båda sidor om Tyresövägen, säger Lars Segerman.

Erik Andersén på hållplatsen vid Tyresövägen.

Erik Andersén på hållplatsen vid Tyresövägen.

Mattias Kamgren

Försenades av överklaganden

Varför kunde inte projekten samordnas, kanske någon undrar. Förklaringen är att ombyggnaden av busshållplatserna har försenats av överklaganden från grannar i Norra Sköndal, som inte ville ha de bullerplank som ingår i projektet. Först i december avslogs överklagandena och Trafikverkets vägplan vann laga kraft.

Mitt i träffar på Skarpnäcksbon Erik Andersén, uppväxt i Sköndal, när han väntar på bussen. Han tycker det är en bra idé att förlänga hållplatserna.

– Det har hänt många gånger att man har fått kliva av bussen där borta i buskarna, säger han och pekar.

Däremot är han kluven till att gångtunneln under vägen ersätts.

– Den är ju en klassiker. Det känns nästan sorgligt.