Kritiken gällde bristfälliga svenskkunskaper hos några i personalen, att dokumentation inte sker enligt gällande regelverk och brister i medicinhanteringen.

Stadsdelsförvaltningen har i juni svarat med en åtgärdsplan för att komma åt bristerna.

När det gäller dokumentation och medicinhantering ska rutinerna stärkas och säkerställas svarar förvaltningen.

När det gäller språket startar utbildning i höst för anställda med behov. I juni har man också haft en utbildningsdag i språk med fokus på vård- och omsorgsdokumentation.