Fredagskväll i november 2019: Två tonåringar skadas i samband med ett rån i Skarpnäck som spårar ur. De förs till sjukhus med ambulans men är vakna och talbara och kan höras av polis.

Tonåringarna är långt ifrån ensamma i stadsdelen om att falla offer för rån. Ungefär var femte pojke (19 procent) i årskurs två på gymnasiet i Skarpnäck uppger att de har blivit rånade under de senaste 12 månaderna. Det är mest i hela Stockholms stad, och siffran bland unga i hela staden är 8 procent. Det enligt Stockholmsenkäten, som kartlägger levnadsvanor hos unga.

I Kungsholmen, Älvsjö och Hägersten Liljeholmen uppger 12 procent av ungdomarna i årskurs två att de har blivit rånade det senaste året.

I årskurs nio i Skarpnäck svarar 13 procent bland pojkarna att de har blivit rånade det senaste året, också det mest i hela staden.

Utsatthet undersöks

Utsatthet för brott, användning av droger och psykisk hälsa är några områden som undersöks i Stockholmsenkäten. Enkäten fungerar bland annat som underlag för forskning och utveckling och planering av förebyggande insatser.

Otrygghet på kvällar

Nu är svaren från årets enkät sammanställda. Och det finns några frågor där Skarpnäck sticker ut. Utöver hög utsatthet för rån har också drygt var femte pojke i årskurs nio och i årskurs två på gymnasiet känt sig allvarligt hotade under det senaste året.

Och så många som drygt var tredje pojke och flicka i årskurs två på gymnasiet känner sig ganska eller mycket otrygga om de går ut ensamma sent en kväll i stadsdelen.

18 procent av pojkarna i årskurs nio och 16 procent i årskurs två på gymnasiet uppger att de det senaste året har varit beväpnade med till exempel kniv eller knogjärn.

Många rånade senaste året

Andel nior som uppgett att de blivit rånade det senaste året. Källa: Stockholmsenkäten