Blir det samhällsstörningar, översvämningar eller cyber­attacker ska medborgare kunna vända sig till trygghetspunkter på Södermalm. Där ska man bland annat kunna ta del av information, vila, ladda telefonen, värma mat eller sig själv.

I våras berättade Mitt i att stadsdelsförvaltningen jobbade med att ta fram sådana kommunala trygghetspunkter på Södermalm.

Fyra platser

Nu står det klar att det blir fyra stycken: Tellus fritidscenter, Tanto seniorlokus, Danvikstull daglig verksamhet och Södermalms stadsdelsförvaltnings lokaler.

– De är bland annat valda ur ett geografiskt perspektiv. Även om Södermalm är relativt litet ska det gå att lätt ta sig till dem, säger Peter Lind, trygghetssamordnare vid stadsdelsförvaltningen.

Igång vid årsskiftet

Trygghetspunkterna fungerar lite som ett komplement till de förberedelser medborgare själva uppmanas att vidta.

De ska kunna aktiveras i krissituationer av både större och mindre mått.

– Det kan röra sig om elavbrott och kemiska utsläpp. Vi vill vara förberedda på det allra värsta, om krisen eller kriget kommer.

Hur ska man veta när det är kris?

– Vi för en tät dialog med stadsledningskontoret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Information kommer att gå ut om något inte står rätt till.

Än är inte trygghetspunkterna igång. De väntas tas i drift årsskiftet 2022/2023.