För att säkerställa att invånarna i Stockholms stad kan få tillgång till information, elektricitet, värme och vatten vid större samhällsstörningar, som till exempel stora strömavbrott eller kommunikationsstörningar, kan staden aktivera så kallade trygghetspunkter.

Satsningen på trygghetspunkter är en del i att stärka landets krisberedskap. I Stockholm fick stadsdelarna tidigare i år i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga lokaler. Kraven på lokalerna är att de ska kunna ta emot en större mängd människor och att man ska kunna ha tillgång till värme och vatten.

För Skärholmsbor kommer det finns två trygghetspunkter, i Sätra friidrottshall och i det nya förvaltningskontoret som byggs vid Måsholmstorget i Skärholmen och öppnar den 16 januari.

Trygg punkt. Friidrottshallen i Sätra blir en av två trygghetspunkter för Skärholmsborna.

Trygg punkt. Friidrottshallen i Sätra blir en av två trygghetspunkter för Skärholmsborna.

Jennie Krook

Inte skyddsrum

Stefano Prestinoni är avdelningschef för nämnd- och verksamhetsstöd på Skärholmens stadsdelsförvaltning och ansvarar för trygghetspunkterna. Han och hans medarbetare har på senaste tiden börjat arbeta allt mer med att höja beredskapen.

– Det är lite ovant för många, man hörde inte så mycket om de här frågorna för ett år sedan, säger han.

Till lokalerna vid Måsholmstorget har stadsdelsförvaltningen beställt ett dieselaggregat, som kommer att vara på plats först till våren.

– Men uppstår en situation innan dess så får vi försöka lösa det, säger Stefano Prestinoni.

När ska man som medborgare gå till trygghetspunkterna?

– Vid extrema väderomslag, extraordinära händelser eller energibortfall.

Vilka kommer man att mötas av här?

– Tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och frivilliga medborgare som känner att de vill hjälpa till andra medborgare vid kris.

När ska man inte gå hit?

– Det är lite svårt att sätta någon gräns, men om ens egen elförsörjning fungerar och man har den information man behöver så kan man stanna hemma skulle jag säga.

Det är stadsdelsdirektören som kommer att besluta när trygghetspunkterna ska aktiveras. I Skärholmen heter han Patrik Åhnberg.

Tanken är att man även ska kunna gå till en trygghetspunkt i en annan stadsdel, om man till exempel befinner sig på jobbet när något inträffar.

–Trygghetspunkterna ska inte förväxlas med skyddsrum. Däremot kommer man att kunna få information om skyddsrum där, säger Stefano Prestinoni.

Vakt på nya medborgarkontoret

Han hoppas att de nya lokalerna vid Måsholmstorget som stadsdelsförvaltningen flyttar in i i den 16 januari kommer att innebära fler möten mellan förvaltningen och medborgarna. Huset kommer att husera arbetsplatser för stadsdelsförvaltningen, parkförvaltningen samt ett medborgarkontor.

– Här kommer vi att ha både nämndsammanträden och medborgardialoger.

Inne på Medborgarkontoret kommer det också finnas en vakt.

– Vi ha gjort bedömningen att det behövs, det är ett tuffare klimat nu för våra medarbetare, säger Stefano Prestinoni.