Orolig för nattsömnen. Per Marklund och hans grannar vid Sockenplan/Enskede gård hoppas kunna sova ostört när tunnelbanan byggs under de närmsta tio åren. Foto: Pia Bispo

Här ska nya t-banan byggas – grannar oroade för nattsömnen

Efter förseningar och protester – nu börjar bygget av nya tunnelbanan vid Sockenplan och Enskede gård. 80 lastbilar per dygn kan passera Enskedevägen med bergsmassor.

  • Publicerad 14:36, 14 okt 2020

Det risk för att bli väckt

Träd fälls, en fotbollsplan ska rivas och gator får nya utfarter till Enskedevägen. Nu har arbetet med att bygga den nya tunnelbanelinjen startat vid Sockenplan och Enskede gård.

Flera nya tunnlar ska byggas och under arbetets gång, fram till 2030, kan 80 lastbilar per dygn köra iväg med bergsmassor ut på Enskedevägen.

Grannarna oroar sig, berättar Per Marklund. Huvudvärken rör främst bullret, när tunnlar ska sprängas på kvällar och lastbilar frakta bort bergsmassor på nätterna.

Vill ha tyst från klockan 19

Byggarbetet får dock inte bullra så att det stör efter klockan 22. Efter klockan 19 ska också ljudnivån minska.

– Vi är inte motståndare till tunnelbanebygget. Tvärtom. Men barn somnar ju före klockan 22, så det borde vara tyst från klockan 19. Det är många i området som har krävande jobb, vill sova på nätterna och inte blir störda på helgerna, säger Per Marklund.

Anna Sandahl är projektchef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Hon säger att invånare kan få tillfällig vistelse om arbetet räknas störa mer än tillåtet under en viss tidslängd. Sprängningar som bara pågår ett par sekunder får dock invånarna stå ut med.

– Vår bedömning är att tillfälligt vistelse inte kommer behövas långvarigt. Det kan bli bekymmersamt för de som har arbete som gör att de sover på dagen, säger Anna Sandahl.

Anna Sandahl. Foto: Region Stockholm

Kommer barn få svårt att sova innan klockan 22?

– Det risk för att bli väckt om man bor väldigt nära tunneln. Först hör man sprängningarna på håll, men ju närmare man spränger desto starkare blir ljudet. Därför kommer de allra flesta att vänja sig. Besökare kan reagera starkare, säger hon.

Kan exempelvis barnfamiljer få tillfälligt boende om barnen störs innan klockan 22?

– Man kan inte räkna med kompensation om vi inte överskrider gränsvärden. Men om man blir störd får man gärna höra av sig. Det kan hända att det går att göra mindre anpassningar eller åtgärder, säger hon.

Hus på lera kan skadas

Men oron gäller även villorna runt Sockenplan. Många hus står på lera och kan få sättningar om grundvattennivån ändras.

– Vi vill förstås att inga skador ska uppstå på våra hus, säger Per Marklund.

För att detta inte ska hända kontrolleras husen och grundvattennivån regelbundet. De boende ska även få ersättning om något hus blir skadat på grund av tunnelbanearbetet i upp till 20 år efter arbetet är klart.

Sökt tillstånd att köra tyngre lastbilar

Den nya blå linjen från Hagsätra mot Nacka och Norrort räknas vara klar 2030.

Stationerna Enskede gård och Globen ersätts av den nya stationen Slakthusområdet, som får två uppgångar vid Globen och Tele2-arena.

Tunnelbanan kommer att gå under jord från Sockenplan in mot stan och ovan jord mellan Sockenplan och Hagsätra precis som i dag.

Den nya stationen vid Gullmarsplan är 70 meter under jord och nås med hiss.

Med dagens tillstånd kommer cirka 80 lastbilar per dygn passera Enskedevägen periodvis med bergmassor. Men regionen har sökt tillstånd för tyngre lastbilar. Ges ett sådant kan färre lastbilar behöva köra.

Grannarna vid Sockenplan har en Facebookgrupp, Tunnelbanebygget Sockenplan för de som vill söka mer information.

Visa merVisa mindre

De här träden ryker också under tunnelbanebygget. Foto: Pia Bispo

Det här händer just nu:

Infiltrationsbrunnar byggs i området: Vecka 42 på Stockrosvägen, vecka 43 på Sockenvägen, vecka 44 på Dagövägen och vecka 45-47 (oklart när) på Enskedevägen.

Här har träden börjat tas bort. Tunnelbanebygge börjar ta plats längs Enskedevägen. Foto: Pia Bispo

Tidslinje:

2014: Politikerna överens om att bygga tunnelbanan.

2015: Byggplanerna startar med till exempel samråd.

2019: Mark och miljödomstolen avslår Per Marklunds (mfl) överklagan på detaljplan.  Samma domstol reglerar även till exempel bullerregler och grundvattenhanteringen.

Oktober 2020: Förberedande arbete startar för arbetstunnlar som ska byggas vid Sockenplan. Arbetet är försenat med cirka ett år.

2021/2022: Byggstart spårtunnlar och stationer. Tunnelsprängningar och lastbilstransporterna startar startar i slutet av 2021/2022.

2023: Palmfeltsvägen dras om.

2025: Byggstart spåranläggningar och installationer.

2029: Arbeten startar inför bygga ihop nya och gamla spår.

2030: De gamla och nya spåren byggs ihop och allt ska vara klart.

Visa merVisa mindre

Som djupast går tunnelbyggearbetet 20 meter ner i marken vid Sockenplan. Här villor vid Enskede gård där nya tunneln ska byggas. Foto: Pia Bispo