Sedan några år tillbaka har trafikkontoret sett över hastigheterna på alla vägar i staden.

Förra veckan klubbades projektets femte och sista etapp vilket betyder att hastigheterna ändras på Södermalm, i Enskede och Årsta. Bland annat sänks hastigheten på Nynäsvägen till 60 km/tim och Gullmarsvägen till 40 km/tim.

– Det känns bra att ha tagit bort 50 och 70 km/tim som hastighet och i huvudsak tryckt ner det till 40 och 30, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

De flesta gator som påverkas får sin hastighet sänkt från 50 till 40 km/tim. De lägre hastigheterna har många fördelar, menar trafikborgarrådet.

– De sänks av trafiksäkerhetsskäl, olyckorna blir inte lika allvarliga. Vi får en bättre stadsmiljö med ett lugnare tempo.

Även höjda hastigheter

På ett fåtal ställen, som delar av Stadsgårdsleden, höjs hastigheten.

– Tidigare hade vi bara 50 och 70 att välja på. 70 var för snabbt, då var 50 det enda alternativet. När vi har 60 är det ett mer rimligt mellansteg för den gatan.

Även vid några förskolor höjs hastigheten, då från 30 till 40 km/tim.

– Som princip ska det vara 30 vid förskolor, men i vissa fall är gatan långt ifrån och ligger på ett sådant sätt att hastigheten kan vara lite högre.

Beslut om hastigheterna togs i trafiknämnden nu i juni. Ambitionen är att de ska rullas ut så fort som möjligt.

Kostnad för att skylta om alla gator väntas uppgå till 4,7 miljoner kronor. Ett första beslut om att se över hastigheterna togs av en grönröd majoritet i trafiknämnden 2015. Oppositionen, i form av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, var i stort positiva till förslaget, men underströk att skyltning borde förstärkas för att undvika förvirring med anledning av de nya hastigheterna.