Ett hav av koncentrerade blickar. I Nacka Strand har 500 medborgare samlats för att delta i det demokratiska arbetet: att kontrollräkna de 4,5 miljoner röster som ska komma in från Stockholms län.

Kommunikatör Ulrika Djerw visar Mitt i runt lokalen och förklarar hur det går till.

– De sitter i räknegrupper om fem personer med en räkneledare och två räknepar. De tar en valkasse i taget, vilket motsvarar ett valdistrikt kan man säga. Allt har ju redan räknats en gång i vallokalerna och oftast är det helt korrekt, men det kan ju hända att det skiljer sig med någon röst, säger hon och fortsätter:

– Det som tar tid är när man hittar något som avviker från valnattens räkning. Då måste man göra en bedömning och för det finns det vissa regler. Vid borden finns ett kompendium där det står vad man ska göra i olika situationer och det finns stödpersonal att fråga.

En av dessa är Moa Nordin. Hon menar att det finns komplexa situationer som kräver extra tanke och bedömning.

– Det är väljarens vilja vi ska tolka och utgå ifrån – och det styrs i sin tur av lag. Till exempel förklaras en röst som ogiltig om det ligger valsedlar från två olika partier i samma kuvert, säger hon.

Målet är att bli klar med räkningen för riksdagsvalet den här veckan. Räkningen för kommun-och regionvalet ska vara klara nästa vecka, säger valsamordnare Hans Lind som också är på plats.

Vad krävs för att bli rösträknare?

– För att bli rösträknare behöver man ha fyllt 18, vara svensk medborgare och träffa oss på en gruppintervju. Sedan behöver man genomgå en utbildning med säkerhetsövning. Utbildningen är ungefär fyra timmar, säger Hans Lind och fortsätter:

– Man får bli rösträknare fastän man är med i ett politiskt parti. Men man får inte räkna röster i ett valområde där man själv står med på listan.

Vad har ni haft för utmaningar än så länge?

– Det är alltid en utmaning att anställa så många människor och sätta upp en temporär organisation som ska jobba under så kort tid. Rekryteringen har skett sen i våras. Några personer har inte kunnat samarbeta och vi har behövt flytta runt dem, säger han.