Varför valde ni att ta hand om skylten?

– Det var vi i Boda hembygdsförening som hjälptes åt att ta ner skylten och skälet är att det känns viktigt att ta vara på det som går nu är området byggs om. Sjömacken som låg där tidigare finns ju inte kvar längre men den har betytt mycket för många Bodabor, många minnen. Skylten var ett landmärke i Boda under många år, sedan mitten av 1960-talet när macken öppnade, och är en del av Bodas historia. 

Gamla sjömacken när den var igång. I den vita kuren fanns kassa och oljor etc för att tanka bilar.

Gamla sjömacken när den var igång. I den vita kuren fanns kassa och oljor etc för att tanka bilar.

Åsa Ulltin

Vad har du själv för relation till Texacoskylten?

– Det var en släkting till mig som drev macken. Jag hängde mycket där som grabb, det var där allt hände, mycket båtliv, många som kom dit för att tanka. Så man satt ofta där och kollade på båtar. Vi brukade leta efter enkronor som trillat ner under trallen också haha. Det var ju både kiosk och mack, för både bilar och båtar.  

Gamla sjömacken när den var igång. Texacoskylten står på berghällen mitt i bild.

Gamla sjömacken när den var igång. Texacoskylten står på berghällen mitt i bild.

Åsa Ulltin

Gamla kioskhuset vid Boda brygga.

Gamla kioskhuset vid Boda brygga.

Åsa Ulltin

Vad kommer att hända med skylten?

– Den kommer att förvaltas av Bodaborna och monteras upp någonstans i byn, troligen vid Boda bystuga, som är vår hembygdsgård. Eventuellt sätter vi upp den på tomten på något sätt.

Bodabon Magnus Ulltin med den räddade Texacoskylten framför Boda bystuga.

Bodabon Magnus Ulltin med den räddade Texacoskylten framför Boda bystuga.

Privat