Nytt område. Bostäder, skola, boulebana. Och "grönt parkeringstal". Planerna på ett nytt bostadsområde i Mariehäll är ute på samråd. Foto: Tengbom

Här planeras för 350 lyor i Mariehäll

Runt 350 nya bostäder, parker, skola och förskola. Nu kan du tycka till om planerna för en handfull framtida kvarter i Mariehäll.

  • Publicerad 10:41, 6 maj 2022

Bostäder fortsätter att byggas i Bromma. Nyligen har detaljplanen för ännu ett område, i Mariehäll, gått ut på samråd. Fram till den 30 maj har du möjlighet att lämna synpunkter.

I området, som är tänkt att byggas i fem kvarter, planeras det för bostadshus som blir två till tio våningar höga.

Bostadshusens planeras vid Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen. I bottenvåningarna i husen vid Bällstavägen planeras lokaler för handel och service.

Kan bli parkmark

Vid Alpvägen planeras två industrifastigheter att bli parkmark, med plats bland annat för en boulebana.

I västra delen av Bällstavägen, liksom vid Linabergsstigen i norr, är tanken att bevara naturmark.

Likaså planeras för en högstadieskola, för 540 elever, och en förskola med fem avdelningar. Det finns också planer på en idrottshall vid skolan, som ska kunna hyras ut kvällstid.

Området kommer att ha ett så kallat grönt parkeringstal. Det innebär att staden kan minska kravet på parkeringsplatser om de som bygger i området säkrar "goda förutsättningar" för cyklar, betalning av kollektivtrafikkort till boende, bilpool och liknande.

Fram till den 30 maj har du möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplanen väntas vara klar att anta i augusti 2023.

Kolla här

Planförslaget går att ta del av på Stockholms stads hemsida.

Förslaget finns även vid receptionen i Bromma stadsdelsförvaltnings lokaler, samt tekniska nämndhuset utställningslokal på Kungsholmen.

Samrådet pågår fram till den 30 maj.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre