WWF. Madeleine van der Veer. Foto: Saga Sandin/WWF

Här ökar utsläppen – trots att kommunen går i täten

Järfälla har en del kvar att göra för att nå målen i Parisavtalet, det konstaterar WWF. De största klimatbovarna är transportsektorn och Järfällas expansion.

  • Publicerad 07:00, 21 jun 2022

Järfälla har gått i täten på lång sätt

Sedan Parisavtalet skrevs på 2015 har koldioxidutsläppen minskat med 1,19 procent per år i Sverige. I Järfälla har utsläppen i stället ökat med 0,25 procent under samma tid.

För att vara i linje med avtalet krävs en årlig minskning på 21 procent från 2022 i Sverige. I kommunens egna koldioxidbudget anges en minskning på 13 procent.

Järfällas största klimatbov är transportsektorn. Att E18 går genom Järfälla är inget kommunen råder över. Men det finns mer kommunen kan göra, menar Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF.

– Det handlar om hur man planerar. Järfälla är en bilburen kommun med externt köpcentrum och villaområden där man inte byggt ut kollektivtrafiken, säger hon.

Byggtakten ett problem

Även byggtakten är en del av problemet.

– Järfälla har en hög procentuell andel utsläpp till arbetsmaskiner, väg- och bostadsbygge står för den posten.

Samtidigt utsågs Järfälla i år till Sverige fjärde bästa miljökommun av tidningen Aktuell hållbarhet, kommunen var först i Sverige att anta en koldioxidbudget och lovat att vara klimatneutral till 2030.

– Järfälla har gått i täten på många sätt. Det är en kommun med höga ambitioner men det finns mer att jobba på.

Som vad? Stadsplanering och att få fler att skippa bilen är några lösningar enligt Madeleine van der Veer.

– Att ställa krav på byggprocessen och planera staden så utsläppen minskar. Det krävs mindre personbilstrafik och att man i stället gynnar andra alternativ som gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger hon.