I vintras kunde Mitt i berätta att styret vill klassa Rissne ängar som naturreservat. Reservatet ska vara inrättat i juni nästa år.

Enligt stadsmiljö- och tekniska nämndens ordförande Martin Solberg (MP) är syftet att hindra fler nybyggen i området.

– Vårt besked nu är att det har naggats nog, sa han i vintras.

Trots det planeras en förtätning alldeles vid ängarnas entré. På gräsytan i kvarteret Brage, öster om Rissne torg, ska två bostadshus byggas: ett på tio våningar, ett på nio.

Det gillar inte Louise Lönnblad som bor i närheten.

– Boende vill inte ha två höghus på Rissne ängar, säger hon.

Parkeringshuset vid Rissne ängar rivs och ersätts med ett nytt, med bostäder ovanpå.

Parkeringshuset vid Rissne ängar rivs och ersätts med ett nytt, med bostäder ovanpå.

Alexander Kuronen

På tomten finns i dag ett garage, som enligt planen ska rivas och ersättas med ett nytt i två våningar. Ovanpå det nya garaget byggs de två bostadshusen, med en gård mellan sig.

Tar natur i anspråk

För att få plats med allt nytt räknar staden med att behöva bygga cirka tio meter utanför garagets fastighetsgräns.

Och när det tas av det gröna, då börjar Louise se rött.

– Skogen kommer att behöva nallas på, och gräsmattan. Det är en gräsmatta som används varje dag, säger hon.

Enligt staden är det "mestadels gräsytor" som tas i anspråk.

Illustrationsskiss på det nya centrala Rissne. Högst upp i bild syns de två nya husen i kvarteret Brage.

Illustrationsskiss på det nya centrala Rissne. Högst upp i bild syns de två nya husen i kvarteret Brage.

Sundbybergs stad

Bostadshusen är två av totalt sju som ingår i planerna för det nya "Rissne centrum". Beslutet om att påbörja arbetet med detaljplanen togs i december 2017, långt innan nuvarande styre presenterade sin idé om ett naturreservat.

Louise Lönnblad anser att staden inte alltid har varit tydlig med att de två husen ska byggas.

– De finns inte ens med på byggkartan på Kavallerivägen. Då är det svårt för dem som inte använder internet och för vanliga boende att se vad som planeras.

"Svår avvägning"

Exploaterings- och näringslivsutskottets ordförande Stefan Bergström (C) menar att husen har varit korrekt angivna, både i detaljplaneprocessen och på samrådsmötet.

– Om det i andra sammanhang figurerar kartor som kan upplevas otydliga måste detta så klart ses över.

Louise Lönnblad har reagerat på att de två husen inte är utmärkta på byggkartan på Kavallerivägen.

Louise Lönnblad har reagerat på att de två husen inte är utmärkta på byggkartan på Kavallerivägen.

Louise Lönnblad

Hans styreskompanjon Martin Solberg säger sig kunna "förstå att man blir upprörd över husen".

– Sedan det första förslaget presenterades har det gjorts en ansträngning för att skydda mer natur genom att minska antalet hus från fyra till två, men avvägningen mellan att skapa ett levande Rissne och behålla så mycket natur som möjligt är svår.

Enligt honom ska staden kompensera för den försvunna grönytan på annan plats i Rissne.

Louise Lönnblad med sin dotter, tredje och fjärde generationens sundbybergare.

Louise Lönnblad med sin dotter, tredje och fjärde generationens sundbybergare.

Privat

För Louise Lönnblad räcker det inte. Hon har startat en namninsamling i protest mot bygget. Förhoppningen är att kvarteret Brage ska bevaras grönt, precis som styret sagt sig vilja med Rissne ängar.

– När planerna inte skrotas känner jag: varför säger de det här? De menar det ju inte.