Förvirring har rått för bilister och gående i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby sedan i december 2022. Då tog staden bort det gamla övergångsstället och satte dit trafiksignaler i stället. Som man inte fick igång.

Bilister susade förbi

Bilister började tro att övergången helt tagits bort, slutade stanna in och situationen blev otrygg. Bilister susade förbi, enligt Hässelbybor Mitt i pratat med.

Att installera trafiksignalerna har kostat staden närmare två miljoner kronor och det görs eftersom hastighetsbegränsningen på sträckan ska höjas från 50 till 60 km/h. Planen med trafikljusen var att göra platsen säkrare, men under det senaste året har det blivit osäkrare.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Filip Magnusson

Nu har trafikljusen äntligen tänts.

– Det gläder oss i området mycket. Vi tror inte man satt fart om inte Mitt i tagit upp detta, säger Hässelbybon Eduardo Barra, en av flera som reagerat på situationen och som skickat in flera klagomål om den till staden.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.


Först efter Mitt i:s artikel i mars kom en skylt upp som markerade för bilister att det faktiskt var ett övergångsställe.

– Det kunde vara en tidsfråga i vintras innan en olycka skulle ske. Framförallt under mörket. Hur skulle bilister kunna se dig som gående? säger Eduardo Barra.

Ingen strömtillförsel

Att det dröjt med att få igång de nya trafiksignalerna beror på att man haft problem att få ut ström. Enligt elbolaget Ellevio berodde detta på tekniska omständigheter och att en kabel korsat en annan.

Bild från tidigare i år.

Bild från tidigare i år.

Filip Magnusson

I mars uppskattade man i Mitt i att det då skulle dröja någon månad tills sista momentet var klart innan trafikljusen skulle vara igång.

– Vi har ingen exakt prognos från Ellevio för när ström kommer kunna levereras mer än att det kan dröja någon månad, sade trafikkontorets Malinda Flodman då.

Jesper Liveröd på Ellevio.

Jesper Liveröd på Ellevio.

Ellevio/Pressbild

Men Jesper Liveröd, presschef på Ellevio, säger nu att det aldrig var aktuellt att trafikljusen skulle kunna sättas igång under våren.

– Antingen vidareförmedlade jag fel information eller så blev det någon slags missuppfattning, säger han nu.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Filip Magnusson

Enligt avtalet har Ellevio 19 veckor på sig att ansluta trafikljusen från det att en anslutningskontroll utförts, menar han.

Avslutande arbeten gjordes efter sommaren

– Anslutningskontrollen gjordes i mars och vi kunde spänningssätta trafikljusen den 26 juni. Nu efter semestrarna har entreprenören satt upp mätare för att trafikljusen ska kunna kopplas på, säger han.

Det har gjort att trafikkontoret kunnat koppla in sin kabel och monterat en säkring så att trafikljusen kommit igång.

– Jag kan beklaga att fel tidsangivelse kom ut förut. Våra insatser att ansluta och spänningsätta trafikljusen har genomförts inom avtalets tidsmarginal, säger Jesper Liveröd nu.

"Kan ta tid"

Han förstår om människor upplevt att avsaknaden av trafikljus känts otryggt, menar han.

– Trafikljus fyller en viktig funktion för framkomlighet och trafiksäkerhet. Men tyvärr innebär arbeten med elförsörjning och infrastruktur att vi ofta måste göra ingrepp som bökar till det i människors närhet. Det kan dessutom ta tid.

Johan Munthe-Kaas, kommunikatör på trafikkontoret, beklagar att trafikljusen tagit tid.

– Det är tråkigt när saker och ting inte blir som planerat. I just det här fallet var det tekniska omständigheter som ställde till problem, säger han.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Trafikljusen i höjd med busshållplats Toppklockegränd på Lövstavägen i Hässelby.

Filip Magnusson