Bron, som har stått mer eller mindre färdig sedan 2017, har upprepade gånger varit föremål för debatt.

En av projektets förespråkare är Peter Schilling (S), kommunstyrelseordförande i Sundbyberg. Han använder orden "samarbete, sammanhållning och framtidstro" för att beskriva vad bron står för.

– Med bron möjliggör vi nya kollektivtrafiklösningar för dem som bor både i Ursvik och i Rinkeby. Dessutom skapar vi förutsättningar för ett blomstrande av närings- och föreningslivet på båda sidorna av bron, säger han.

Fotgängare och cyklister

Han, liksom tre andra representanter från styret i Sundbyberg, medverkade vid lördagens ceremoni. Det gjorde även två diton från Stockholms stad.

Invigningen innebär att det nu är officiellt fritt fram för fotgängare och cyklister att använda bron.

Egentligen har byggnadsverket stått så gott som klart sedan 2017. Flera byggprojekt har dock sinkat det officiella öppnandet, och det kommer att dröja ytterligare flera år innan bussar kan nyttja bron som det är tänkt.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, säger att bron skapar sammanhållning mellan stadsdelar och kommunerna.

– Den är viktig inte bara som en symbol utan också i människors vardag. Rinkebyborna får tillgång till motionsspår på Sundbybergssidan och den planerade hållplatsen för tvärbanan i Stora Ursvik. Sundbybergsborna kan via bron enkelt nå Rinkeby centrum med alla butiker och restauranger, liksom tunnelbanans blå linje.