Tanken är att locka fler att cykla. Målet är att 20 procent av alla resor i regionen ska ske med cykel, mot dagens 10 procent.

Region Stockholm har nu gjort en överenskommelse, en intentionsförklaring, för cykelstråken Norrtull-Häggvik och Liljeholmen-Botkyrka med berörda kommuner och Trafikverket.

Standardhöjning

När det gäller stråket Liljeholmen-Botkyrka så går cykelbanor längs hela E20/E4-sträckan, men det behövs bättre standard och genare sträckning på många ställen.

Sten Jarnhamre, som kommer cyklande längs Skärholmsvägen i Sätra, tycker dock att cykelvägnätet är ganska bra allaredan.

– De sista åren har det byggts allt fler. Och här har ett bilkörfält blivit cykelväg under tiden byggen pågår i industriområdet där den brukar gå, och det fungerar bra, säger han.

Standarden ska höjas på cykelstråket Liljeholmen-Botkyrka.

Standarden ska höjas på cykelstråket Liljeholmen-Botkyrka.

Region Stockholm

I Västertorp ska en tunnel byggas genom tunnelbanevallen, och i Skärholmen behövs en cykelväg längs Skärholmsvägen mellan trafikplats Lindvreten norra och Lindvreten södra.

Kungens kurva kommer att vara en byggarbetsplats framgent och där ska det finnas cykelinfrastruktur med regional standard samt god framkomlighet trots det, och vid trafikplatsen ska det regionala cykelstråket få en genare sträckning.

Nära innerstan

När det gäller sträckan Norrtull-Häggvik behövs standardhöjningar och ny infrastruktur i de södra delarna, enligt intentionsförklaringen, både på den västra och den östra sidan av E4.

Standarden ska höjas på cykelstråget Norrtull-Häggvik.

Standarden ska höjas på cykelstråget Norrtull-Häggvik.

Region Stockholm

Stockholms stad ska bygga ut stråket från Norrtull till kommungränsen mot Solna, som i sin tur bygger ut på östra sidan av E4.

Även mellan Haga södra och Linvävartorpet byggs stråket ut, och kring trafikplats Järva krog ska trafiksäkerheten och framkomligheten bli bättre.

I Sollentuna ska det bli en genare planskild passage för gående och cyklister över Häggviksrondellen.

Tar tid

Att bygga ut cykelvägnätet är ingen quick fix. När de inblandade kommunerna, Trafikverket och Region Stockholm skrivit under intentionsförklaringarna vidtar utredning och stråkstudier.

Av de 80 mil cykelvägnät med hög standard som är målet är 19 mil på plats. I fjol tillkom 14 kilometer, och totalt för det regionala cykelvägnätet finns det planer för ytterligare 8-9 mil.