Alla bostadsplaner i Marieberg lades 2015 på is på grund av bullriga flygplan på väg till och från Bromma flygplats.

2019 började man om med planerna sedan fastighets­ägarna Areim visat intresse för att bygga på höjdeni området. Nu utan bostäder, men med kontor och handel som har lägre bullerkrav än lägenheter.

– Man vill ju kunna bygga bostäder här på sikt, men för tillfället är det inte möjligt. Så nu väljer vi att pröva kontorsverksamhet som byggaktören sett att det finns efterfrågan på, säger Andrew Blank vid stadsbyggnadskontoret.

Staden har tagit fram ett planförslag som i tisdags gick ut på samråd där det är möjligt att tycka till. Två nya höghus i klass med DN-skrapan kan byggas i området. Det handlar om cirka 20 våningar och 80 meter.

Fler parker

Det är vid Gjörwellsgatan som fastighetsägarna i området vill få till två nya höghus, men även fler våningar på ett befintligt hus ut mot gatan.

Ett parkeringshus, en utbyggnad på en våning och ett kontorshus från 90-talet kan behöva rivas.

Staden vill även se fler torg och parker i området, men även mer service och handel i byggnadernas botten­våningar mot Gjörwellsgatan.

Stadens siluett påverkas om de nya husen byggs – inte minst DN-skrapans roll. Grannar i närliggande hus får det sämre genom att deras bostäder skuggas mer än i dag. En miljökonsekvens­beskrivning har gjorts, påverkan på kulturvärdena bedöms inte vara så stora att de innebär risk för påtaglig skada.

Som kluster

– När det gäller kulturmiljön ser vi att det är möjligt att komplettera Marieberg som kluster med högre byggnader och att det bildar en årsring tillsammans med de befintliga höga husen i området, säger Andrew Blank.

– Skuggning är alltid en fråga när man bygger högre, även i ett område som Marieberg som är rätt så glest. Vi har som ambition att försöka minska skuggningen när vi bearbetar form och gestaltning på husen.

Förslaget är på samråd mellan 27 september och 8 november.