Här byggs det bostäder i Vallentuna

I dag finns knappt 14 000 bostäder i Vallentuna. Kommunen planerar att det ska bli många fler. Om allt går igenom kan det bli ytterligare 12 000 nya hem i kommunen.

  • Publicerad 12:13, 28 maj 2021

Åby ängar, etapp 1

Öster om järnvägen mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen bygger Riksbyggen, Veidekke och Hemgården/Sundvall 650 bostäder, de flesta lägenheter.

Dessutom byggs en förskola för 100 barn.

Åby ängar är det största pågående bygget i kommunen och påbörjades 2016.

Området beräknas stå klart 2023.

Visa merVisa mindre

Kristineberg etapp 1

Bostadsområdet Kristineberg ska bli en stadsdel med bostäder, flera skolor, förskolor och eget centrum.

Här byggs nu 800 bostäder, varav 500 lägenheter och 300 småhus. Det blir både hyresrätter och bostadsrätter. Förskola för 100 barn, lekplats med naturtema. Äldreboende med 60 lägenheter.

Området ligger i Kristinebergsskogen vid Påtåker och Okvista industriområde

De första bostäderna och förskolan blir klara 2023 och när hela området står klart 2026 ska det finnas 1800 bostäder samt en skola, butiker och ett vårdboende.

Etapp 2 klubbas tidigast i höst.

Visa merVisa mindre

Tellus

Sammanlagt 1500 bostäder planeras runt Sports Club, alltså mellan gymnasiet och Lidl upp mot Korallen.

Byggstart beräknas till år 2022 men kommunen har ännu inte börjat rita på området.

"Det pågår diskussioner, vi har underlag men det är en del arbete kvar", säger samhällsbyggnadschef Björn Stafbom.

Visa merVisa mindre

Rickebyhöjd

I hörnet Fornminnesvägen-Mörbyvägen står två nybyggda fastigheter. Inflytt pågår i de 50 lägenheterna.

Kommunen arbetar nu med att ta fram planer på fler lägenheter i närheten.

Dels på andra sidan gatan, mot den gamla grillen, där det kan bli 35 lägenheter till. Dels längre upp på Mörbyvägen, i T-korset mot Teknikvägen. Där planeras 75 nya lägenheter.

Detaljplanerna för de nya lägenhetshusen antas tidigast under 2022.  

Om utbyggnad påbörjas direkt därefter kan bostäder preliminärt stå klara någon gång under 2023 eller 2024.

Visa merVisa mindre

Gärdesvägen

På hörntomten söder om gamla polishuset pågår just nu bygge av runt 100 lägenheter, såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Credentia bygger husen i etapper.

Klart för inflytt tidigast våren 2023.

Visa merVisa mindre

Bostäder mellan Ormsta och Molnby

Frågan om att dra en ny gren av Roslagsbanan västerut mot Arlanda har fått ny aktualitet.

I så fall vill Vallentuna kommun att avgreningen görs någonstans mellan den nya stationen i Molnby och Ormsta station.

Runt stationen, på fälten norr om Ormsta, skulle mellan 2500 och 3000 nya bostäder kunna uppföras i blandad bebyggelse.

Tankarna har ännu inte kommit så långt att det finns mer detaljerade förslag.

Visa merVisa mindre