Miljöpartiet i Salem följer trenden nationellt och är enligt preliminära siffror det tredje största partiet i kommunen – trots att man saknar representation i Salems kommunfullmäktige sedan valet 2022.

– Det är jätteglädjande! Det visar ändå att det finns ett engagemang för miljö- och klimatfrågor lokalt, säger Henrik Appelgren (MP), styrelseledamot i Salem.

Han berättar att man har kampanjat en del genom att dela ut broschyrer vid Rönninge station och reklam i brevlådor.

Skillnaden mellan EU-valet och valet till kommunfullmäktige för två år sedan när man tappade sin plats i kommunfullmäktige handlar om valsedlarna, tror Henrik Appelgren.

– Då hade flera personer som var verksamma i partiet flyttat från kommunen så vi hade en tom valsedel, då drog sig nog folk för att rösta på oss. Till EU-valet hade vi flera tunga namn som Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Isabella Lövin, säger han.

Jonas Sjöstedt-effekten

Miljöpartiets framgång speglas inte lika väl i Botkyrka. Här var i stället Vänsterpartiet den stora vinnaren.

– Vi är naturligtvis nöjda, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Han tror att valresultatet speglar opinionsläget just nu, trots att partiet inte har kampanjat något särskilt under EU-valet. En annan framgångsfaktor tros också vara "Jonas Sjöstedt-effekten".

– Han drog nog en hel del röster. Det är bra om man är igenkänd och populär och vi vet att Jonas har bra förtroendesiffror, säger Mats Einarsson.

Satsat på valdeltagande

Socialdemokraterna förblir största parti i både Botkyrka och Salem medan Centerpartiet och Kristdemokraterna tappar mest i båda kommunerna. Sverigedemokraterna tappar också.

Valdeltagandet sjönk i hela landet. Varken Botkyrka eller Salem gick emot den trenden. 58,53 procent för fem år sedan till 51 procent i år i Salem enligt preliminära siffror. I Botkyrka var motsvarande 43,87 procent mot 40,5 procent.

I Botkyrka la man 1,43 miljoner kronor på att öka valdeltagandet. Både genom breda insatser, men också riktade till grupper man vet röstar i lägre utsträckning. Det rör främst utrikesfödda, förstagångsväljare och personer med funktionsnedsättning, berättar Ana Ekelund, demokratiutvecklare på Botkyrka kommun.

– Målsättningen har varit att öka valdeltagandet. Men det ska sägas att en liten tröst för oss är att valdeltagandet i Botkyrka har minskat mindre än Sverige i genomsnitt och andra jämförbara Stockholmskommuner. Men vad minskningen beror på måste vi sätta oss ned och analysera vidare – det är för tidigt att uttala sig om än, säger hon.

Så påverkar EU ditt sommardopp

Bryssel kan kännas avlägset. Men faktum är att många EU-beslut som fattas där når in i din vardag. Som till exempel när du hoppar i plurret på Slagstabadet.

Slagstabadet i Norsborg ligger öde så här års.

Men när vädret tillåter är det ett av södra länets, och Botkyrkas, hetaste bad med i snitt fler än 200 badgäster per dag.

Och just sommardoppet är ett exempel på något som påverkas av EU:s lagstiftning.

Lagom till badsäsongen drar i gång, den 9 juni, är det dags för EU-val. Historiskt sett har valdeltagandet varit lågt både i Botkyrka och Salem trots att många av besluten som fattas i EU påverkar invånarna på lokal nivå. Vid senaste EU-valet 2019 röstade knappt 44 procent i Botkyrka och 58 procent i Salem.

Kontrollplan och ställer krav

Slagstabadet är ett av Botkyrkas två EU-bad. Här upprättas en kontrollplan inför varje badsäsong, om när kontroller ska göras på vattenkvaliteten. Då tittar man bland annat efter tarmbakterier.

– Vi tar ett förprov i mitten av juni och tre stycken till under badsäsongen som är juli till augusti. Det styrs i EU-lagstiftningen, säger Sofia Sjöstedt, miljö- och hälsoinspektör på Botkyrka kommun.

Hon poängterar dock att vattenprov görs även på alla kommunala badplatser som inte klassas som EU-bad, så som Stendahlsbadet i Tullinge och Brotorpsbadet i Vårsta.

– Vi gör inte skillnad i vår provtagning på om det är ett EU-bad eller inte. Vi vill att alla våra badplatser ska vara bra.

Måste agera

Vattenkvalitén ska tydligt gå att se på skyltar vid badet. Där ska även städas, finnas papperskorgar och toaletter.

– Det är nästan samma krav på alla offentliga badplatser men man får inte låta kvaliteten bli dålig på EU-baden. Då måste vi agera, det är det som är bra, säger Heli Lehtonen, miljöinspektör på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Hon ser det som positivt att det finns en enhetlig skyltning, till exempel om man kommer till en ny plats på semester.

– När det står skyltat på samma sätt i hela Europa att det är en offentlig badplats och här tas prover – då vet man att det är en bra standard och att det bevakas.

I Salem finns en kommunal badplats: Möllebadet. Men det är inte ett EU-bad eftersom man inte når upp till 200 besökare per dag. Kommunen har därför inget krav på sig, men noggranna kontroller utförs ändå, säger kommunstyrelsens ordförande i Salem, Arne Närström (S).

– I dagsläget sköts tillsynen och provtagningen på samma sätt i praktiken som om det skulle vara ett EU-bad.

Vi kan aldrig förbjuda någon från att bada

Kan tas bort

Det finns 80 EU-bad i Stockholms län i dag. Sammanställningen av nya ansökningar samt avskrivningar görs den 30 april.

I Botkyrka kommun finns det två kommunala badplatser: Slagstabadet och Sandviksbadet.

Badsäsongen på de kommunala baden är från 1 juni till och med 31 augusti.

Om ett EU-bad har dålig vattenkvalitet minst fem år i rad kan det tas bort från kommunens badvattenregister.

En förteckning över alla kommunala badplatser i Sverige finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där finns bland annat uppgifter om vilka som är EU-bad och hur vattenkvaliteten är.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Botkyrka kommun

Slagstabadet är ett EU-bad.

Slagstabadet är ett EU-bad.

Sacharias Källdén

Så påverkar EU ditt sommardopp

Dragit in en kallsup på Slagstabadet? Lugn, du är i trygga händer