I dag invigdes Stockholms stads nya HVB-hem, Söderorts HVB för flickor. Hemmet riktar sig till flickor i åldrarna 14 till 17 år med social problematik.

Klippte band gjorde Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd.

– Det fanns ett stort behov av ett HVB-hem som tar emot flickor med social problematik. Det här är en grupp som i dag är väldigt svårplacerad och en grupp som lätt glöms bort i mediebruset när andra grupper gång på gång hamnar på löpsedlarna, säger han.

Första i egen regi

Det finns plats för åtta flickor på hemmet och de första kommer flytta in redan nästa vecka. I samma byggnad finns även akuta korttidsboenden som haft öppet sedan 6 maj.

Detta är stadens första HVB-hem i egen regi på många år.

– Vi är inte helt nöjda med hur de privata har skött sig. Det finns såklart många som gör det bra men flera stycken håller inte kvaliteten, säger Ojanne.

Det kan handla om skick på lokalerna, personalens utbildningsnivå och personaltätheten, förklarar han.

– Här är personaltätheten väldigt hög och alla som jobbar är socionomutbildade, socialsekreterare eller socialpedagoger.

Alexander Ojanne (S) klippte band.

Alexander Ojanne (S) klippte band.

Pressbild

"En droppe i havet"

I dag upphandlar Stockholms stad ungefär 90 stycken HVB-hem och då kan ungdomen placeras runt om i landet.

– Bor man här så ska man förhoppningsvis gå kvar i samma skola som innan och ha kvar samma vårdkontakter.

Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd, deltar på invigningen. Hon är positiv till att man öppnar upp ett HVB-hem riktat till unga tjejer. Däremot finns det mycket arbete kvar, poängterar hon.

– Vi upphandlar för nästan en miljard kronor per år när det kommer till placeringar vilket innebär att de här åtta platserna bara är en droppe i havet. Vi måste se till att barnen faktiskt får den kvalitet och omsorg som de behöver, säger hon.

Kommer öppna fler

Årligen placeras ungefär 300 ungdomar på HVB-hem i Stockholms stad. Alexander Ojanne säger att åtta platser självklart inte mättar behovet, men poängterar att staden har planer på att öppna ännu fler HVB-hem i egen regi och det nästa redan vid årsskiftet.

Då blir tonårspojkar målgruppen.

– Sedan får vi se. Vi har ju sagt att vi ska bygga ut en egen regi verksamhet på HVB-hem, säger han.