I Järfällapolisens nya löften till medborgarna ligger fokus på busåkning med mopeder och elsparkcyklar samt mot bedrägerier mot äldre.

– Löftena utgår från ett medborgarperspektiv och det här är det som kommit fram under de dialoger vi haft med invånarna, säger kommunpolis Ida Dehnisch.

Buskörning fortsätter

Buskörningen fanns med i de förra medborgarlöftena och det är ett fortsatt problem i vissa områden.

– Det upplevs som otryggt när personer kör fort på gångvägar och nära lekplatser. Det har sett ganska bra ut de senaste två åren men under våren har problemet med crossar och mopeder kommit tillbaka.

Elsparkscyklarna upplever många invånare som otrygga, dels för att de är tysta men också för att de kommer i höga hastigheter.

– Vi gör kontroller vid skolorna och skickar informationsbrev till skolorna och vårdnadshavare. Vi fokuserar mycket på föräldraansvaret och vilka konsekvenser en trimmad moped kan få.

Fokus på äldrebrott

Medborgarlöftena tar också fasta på bedrägerierna mot äldre som vuxit till en stor inkomstkälla för de kriminella gängen de senaste åren.

– Vi fokuserar mycket på det förebyggande här i Järfälla och försöker gå på så många seniorträffar vi bara kan.

Ni har informerat om det här i flera år nu, har det gett någon effekt?

– Människor har absolut fått en större medvetenhet, men bedragarna hittar nya tillvägagångssätt hela tiden. Det kan vara svårt att värja sig om de knackar på dörren och utger sig för att komma från hemtjänsten exempelvis.

Samverkan med kommunen

Polisen har också tagit fram ett samverkansavtal med Järfälla kommun. Den har ett mer övergripande mål och här nämns bland annat insatser i de utsatta områdena, skydda unga mot våld och förhindra rekrytering till gängen.

Här nämns också ett ökat fokus på utsatta brottsoffer och hur man skyddar dem från våldsbrott och sexualbrott.

De kriminella gängen nämns inte i medborgarlöftena, varför inte?

– Det jobbar vi med dagligen och med mer än någonsin. Det kan nog vara den den delen vi jobbar mot allra mest på olika sätt. Men i medborgarlöftena tar vi fasta på det som invånarna upplever skapar störst otrygghet.

Medborgarlöftena och samverkansavtalet var uppe för beslut i senaste fullmäktige, men oppositionen fick igenom en minoritetsåterremiss. Oppositionen vill se mer konkreta och tydliga åtaganden för löftena och avtalet med kommunen. Beslut fattas i fullmäktige i september.

Artikeln har uppdaterats.