Björkbacken. Det kommunala vård- och omsorgsboendet ligger nära Tyresö centrum och har i dag 58 platser. Foto: Olof Thorell

Här är planen för nya Björkbacken

Vad ska rymmas i ombyggda Björkbacken? 44 platser för personer med demenssjukdom är en en del av svaret. En oenig kommunstyrelse tog nyligen beslut om vilken inriktning äldreboendet ska ha.

  • Publicerad 10:20, 11 maj 2021

Björkbacken skulle läggas ner. Det beslutades för fyra år sedan under forna Alliansstyret, efter att Arbetsmiljöverket dömt ut arbetsmiljön med anledning av de små badrummen.

År 2019, efter maktskiftet, kom vändningen då beslutet revs upp och under det nya styret S, L och MP presenterades planerna på renovering och ett äldrecentrum i lokalerna.

Då hade Arbetsmiljöverket gett kommunen längre tid för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. Annars väntar förbud mot omsorgsarbete.

Kommunstyrelsen var oenig

En oenig kommunstyrelse klubbade vid senaste mötet igenom ett så kallat inriktningsbeslut för Björkbacken. L, MP, S och V röstade för förslaget, enligt Mats Lindblom (L), som ledde mötet i Anita Mattssons (S) frånvaro.

– Det var det rimligaste alternativet. Det ger ett mervärde och har en vettig tidsplan. Vi får också kvar ett kommunalt äldreboende till skillnad mot om vi inte skulle renovera alls, säger han.

Det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder äger fastigheten och har anlitat ett konsultbolag som har tagit fram tre förslag för ombyggnad.

44 platser i inriktningen

En majoritet ställde sig bakom förslaget som "möter kravet på ett modernt boende med välfärdsteknik i framkant", enligt beslutsunderlaget.

44 platser planeras, de flesta för personer med demenssjukdom. Inriktningen rymmer också en dagverksamhet, samlingslokal och träffpunkt för äldre.

Hemtjänsten kommer preliminärt få lokaler i den del som kallas Björkebo. M, C och KD yrkade på återremiss i första hand.

– Vi ville återremittera ärendet för vi tycker inte att beslutsunderlaget utredde till exempel kostnader ordentligt, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

När återremissen inte fick tillräckligt med stöd röstade de och SD emot förslaget. M, C och KD har skrivit en gemensam reservation där de kallar projektet dyrt och dåligt.

"Nu ställs personal och boende inför ett lappa och laga-alternativ som varken tjänar de boende, vår personal eller skattebetalarna", skriver partierna.

Sekretess på kostnaden

Vad ombyggnaden beräknas att kosta har sekretessbelagts med hänvisning till den kommande upphandlingen.

Tyresö Bostäders så kallade investeringsprogram, där kostnaden ingår, fastställdes i ett första steg i kommunstyrelsen. Den biten ska vidare till fullmäktige. När det gäller inriktningen för Björkbacken hade kommunstyrelsen sista ordet.

Inriktningen för Björkbacken

Grunden är att det nya boendet ska vara helt anpassat efter Arbetsmiljöverkets krav, liksom andra myndigheters krav och normer.

Exempel ur inriktningsbeslutet:

✓Vändbara spoltoaletter.

✓Ljuddämpande golv.

✓Fiberkoppling i varje lägenhet som också får förberett för tvättmaskin.

✓Enklare matlagning och bakning ska kunna göras i köken i varje enhet.

✓Utegården och trädgården "utvecklas och moderniseras".

Källa: Beslutsunderlaget

Visa merVisa mindre