En visionsbild som visar hur projektet kan komma att se ut då det står klart. Foto: Archus

Här är planen för Icas nya jättelager i Brunna

Nu har du möjlighet att tycka till om planerna för Icas kommande megalager som planeras byggas i Brunna. 65 000 – 70 000 kvadratmeter stort och på sina håll 33 meter högt.

  • Publicerad 12:19, 17 feb 2021

Dagligvarujätten Ica bygger just nu ett plocklager för sin e-handel i kommunen. Nu är det dags för Upplands-Broborna att få tycka till om nästa del i företagets etablering. Idag, den 17 februari, påbörjas samrådet för Icas planerade logistikverksamhet som rör bland annat fastigheten Tång 2:5.

Lager- och logistikverksamheten är tänkt att byggas i anslutning till e-handelslagret som växer fram i närheten.

Den aktuella fastigheten ligger norr om E18 nära Brunna verksamhetsområde och Lejondals naturreservat. Marken där Kungsängens golfklubb huserar ägs av Ica och enligt förslaget som nu går ut på samråd så skulle en del av golfbanans mark tas i anspråk.

Och här ser ni en visionsbild över utsikten från golfbanan. Foto: Archus

Och vad är det nu konkret som Ica vill bygga, jo, det rör sig om en lager- och logistikfastighet som kommer blir 65 000 - 70 000 kvadratmeter stor då byggnaden står färdig. På höjden kommer det röra sig om 18 meter, men med ”vissa högdelar på upp till 33 meter”.

Höjden hänger samman med att företaget ämnar låta delar av verksamheten bli ett helt automatiserat robotlager.

Vid samhällsbyggnadsutskottets möte den 3 februari så togs beslut att planerna skulle gå ut på samråd, av underlaget framgår: ”exploateringen innebär att stora delar av befintliga grönytor hårdgörs för att tillskapa vägar och parkeringsytor.”

I denna utveckling ingår även att säkerställa viktiga livsmiljöer i området för fladdermöss och vattensalamander. Det här kommer möjliggöras genom att en grön remsa anläggs mot den del av området som angränsar till naturreservatet. Den gröna remsan är då tänkt att tjänstgöra som en spridningslänk för djur och växter.

Men nu till huvudfrågan: Vad tycker du som läser detta om planen för området i Brunna? Passa på att göra din röst hörd genom att vända dig till kommunen. All information om hur du går tillväga finns på Upplands-Bros hemsida. Samrådstiden pågår under perioden 17 februari – 17 mars.

Helgens blåljus: Osämja på gymmet ledde till bråk utanför

Två unga män blev osams om redskapen på ett gym i Bålsta. Tjafsandet på gymmet ledde till ett senare slagsmål utanför. Den ene har nu anmält den andre för misshandel.måndag 1/3 12:31

8000 luncher har hämtats ut av hungriga gymnasieelever

Så går matsatsningen i Upplands-Bro. Kommunens satsning på restaurangnäringen och sina distansstuderande gymnasieelever har pågått sedan 18 januari. Mitt i har begärt ut siffror som visar hur lunchsatsningen fortskrider.måndag 1/3 12:24