Urbant. Miljöpartiet vill ha två mer tätbebyggda stråk på ön – ett från Torsvik och Södra Kungsvägen till Dalénum och Larsberg och ett från centrum till Kyrkviken. Foto: Mostphotos

Här är oppositionens skuggbudgetar

Mer hyresrätter, fler idrottshallar snabbt och HBTQ-certifierad äldreomsorg. Här är ett axplock ur oppositionspartiernas budgetförslag.

  • Publicerad 12:00, 19 nov 2020

Däcka över Torsviksdiket

Socialdemokraterna vill behålla skattesatsen på 17,99 kronor. Men jämfört med majoritetens förslag vill de ge ytterligare anslag på 10 miljoner kronor.

Partiet vill se ett mer ambitiöst miljöarbete. De vill anställa en hållbarhetsstrateg i staden och budgeterar för en ny återvinningscentral på södra ön.

S vill bygga fler bostäder och gå tillbaka till planförslagen från 2014 som övergivits av majoriteten. Bland annat vill man bygga ihop Torsvik med centrum, däcka över Torsviksdiket. 30 procent av bostäderna i Torsvik/centrum ska vara hyresrätter.

S vill att avgifterna till Kulturskolan och Sagateatern sänks och att vuxenskolan förblir i stadens regi.

Ta tillbaka sopsaltningen

Centerpartiet betonar idrottsfrågor samt skola och äldreomsorg i sin budget.

– Majoritetens nedskärningar slog hårt mot verksamheterna i år. Förskolor blev tvungna att ta in fler barn för att få ekonomin att gå ihop, säger Patrik Buddgård (C).

Partet vill återställa förra årets neddragning på öppna förskolan. De satsar 1 miljon kronor på höjning av socioekonomisk peng till grundskolan och förskolan.

De vill att färdigställandet av planerade idrottsanläggningar ska gå fortare, därför satsas 1 miljon kronor på personal som kan skynda på processen.

Partiet vill också satsa återinföra sopsaltningen på öns cykelvägar, 1,5 miljoner kronor.

Dessutom läggs en miljon på fler sommarjobb till unga och projekt med sommarlovsentreprenörer.

Bort med schablontider i hemtjänsten

Inte heller Miljöpartiet vill ändra skatten.

För dem är klimat- och hållbarhetsfrågorna i fokus. De vill införa ett helt nytt politiskt utskott – ett hållbarhetsutskott. De förestår också att 20 miljoner från stadens finansiella medel i en klimatfond för klimatåtgärder i stadens verksamheter.

Miljöpartiet vill se mer bostadsbyggande än majoriteten, på sikt genom två stadsstråk centralt. Redan i år avsättas medel för att skapa en park vid Kyrkviken.

Vidare vill de avskaffa tvåårsregeln för nyanländas bostadskontrakt. De vill bygga ut Hersby gymnasium.

De vill ta bort minutscheman från hemtjänsten och istället inför fri tid, efter dagligt behov. De vill också HBTQ-certifiera äldreomsorgen.