Det är den första dagen i september som den nya anläggningen på Norrviksvägen, precis vid Barkarbyfältet, ska invigas.

Tidigare under dagen har det bjudits på störtskurar men i tid till den traditionsenliga bandklippningen spricker solen upp.

– Vilken tajming, precis när vi ska prata om energi, säger kommunstyrelseordförande Emma Feldman (M).

De två byggnaderna precis vid vägen har uppförts med en fasad av lärkträ och har i uppgift att fördela och koppla om elen som kommer från det regionala elnätet till det lokala nätet.

Och det behövs i Järfälla. Ett område som expanderar med minst 14 000 bostäder till 2035, kontor och på det både ett nytt polishus och sjukhus.

Ökar kapaciteten

– För att säga det kort, bygger man inte den här anläggningen skulle det inte lysa i fönstren i Barkarbystaden, säger Kristian Nehlin, projektledare på Eon.

Tillsammans med Vattenfall arbetar de för att möjliggöra elförsörjningen i kommunen. Vattenfall står för det regionala elnätet och E.on för det lokala.

– Det här är ett fint exempel på nödvändig förstärkning och något vi behöver göra på flera platser. Det behövs förstärkning i hela Stockholm och detta blir en knutpunkt, berättar Annika Viklund, vd på Vattenfall eldistribution.

Anläggningen ska även hjälpa till i utvecklingen av Barkarbystaden och Veddesta, för osäker eltillförsel skapar problem vid byggprojekt. Enligt Annika är det inte ovanligt att byggarbeten sätts på paus – just för att eltillförseln inte finns.

Finns växtutrymme

Hushåll har redan börjat kopplas på och fler kommer att kopplas på i takt med att området utvecklas.

– Stationerna möjliggör fler vägar för säkrare elöverföring för den växande Barkarbystaden, berättar Suraya Nekzada, projektledare på Vattenfall.

Ja, att ha el har i de flesta fall alltid varit en självklarhet men under det senaste året har frågan om el blivit en allt mer laddad fråga. Elpriserna har trissats upp och det oroas för att en elbrist kan ske i delar av Sverige till vintern.

Det handlar om stora områden som ska få el, kommer stationens tillförsel räcka?

– Den är byggd för att klara mycket och allt fler hushåll kommer att anslutas. Det finns växtutrymme, menar Annika Viklund

Järfällas regionnät är en del av ett större program Vattenfall gör för att utöka kapaciteten, vilket innebär att uppdateringar görs på andra platser i och nära kommunen samtidigt.

– Just nu gör vi investeringar i våra fördelningsstationer i Viksjö, Kallhäll och Överby för den kommande spänningshöjningen, säger Annika Viklund.