Hårt trafikerad. Nu ska Tungelstavägen bli säkrare. Foto: Maria Nykvist

Här är nya planen för Tungelstavägen

I slutet av 2020 meddelade Trafikverket att de pausar upprustningen av Tungelstavägen. Nu återupptas arbetet – men det är en nedbantad plan som presenteras.

  • Publicerad 11:38, 15 apr 2021

Trafikverket hade pekat ut åtta åtgärder som skulle göra vägen mellan Västerhaninge och Tungelsta säkrare för gång- och cykeltrafikanter. Men i december kunde Mitt i berätta att planerna pausats på grund av att det saknades full finansiering.

Upprustningen av Tungelstavägen pausas

Nu kommer nya bud. Trafikverket har valt ut tre satsningar som bedöms göra störst nytta i förhållande till kostnad.

– Prioriteringarna innebär att vi kommer att bygga ett säkrare övergångsställe för cyklister och gångtrafikanter vid Tungelsta skola och gör två säkrare korsningar vid Ica/Parkvägen och Mulstavägen, säger Lars Segerman, projektledare Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Ingen rondell till Södertäljevägen

Kommunalrådet Göran Svensson (S), med ansvar för övergripande trafikpolitiska frågor, anser att de insatser som nu genomförs också är de mest relevanta.

– Den enskilt viktigaste åtgärden är den vid Tungelsta skola. En annan viktig åtgärd är att man gör om utfarten från Ica/Parkvägen. Där är det i dag ganska svårt att sig ut på tider när det är mycket trafik, säger han.

De insatser Trafikverket inte går vidare med är en gångtunnel vid Västerhaninge station, en rondell i korsningen till Södertäljevägen, en busshållplats på Gråbergsvägen samt ombyggnad av busshållplats och flytt av korsningen Hammarbergsvägen/Skolvägen.

– Förslaget med gångtunneln var vi i kommunen negativa till så för oss är det enbart positivt att det inte tas vidare. Vår erfarenhet är att gångtunnlar upplevs som otrygga, vilket gör att gående tar sig över på andra sätt. Det har vi sett på andra håll, säger Göran Svensson.

Byggstarten är planerad till 2022–2023 och hela arbetet beräknas vara klart 2023–2024.

Åtgärder som genomförs

Säkrare övergångställe för gående och cyklister vid Tungelsta skola.

Säkrare korsning vid Ica/Parkvägen.

Säkrare korsning vid Mulstavägen. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre