Som Mitt i rapporterat om förbereds nu för en skola för 240 elever upp till årskurs 3 centralt i Järvastaden.

I samband med att beslut togs om upphandlingen av byggnationen, som ska starta redan i höst, kunde staden visa upp en illustration.

Tre våningar och solceller på taket väntar. Skolan får eget tillagningskök och en skolgård med träd och lekytor.

100 miljoner

Skolan, som ska drivas i kommunal regi, väntas stå redo för elever hösten 2024. Kostnaden ligger på cirka 100 miljoner kronor.

Politiskt råder enighet kring skolbygget, men Socialdemokraterna vill att den blir större, upp till årskurs nio.

Också skolgårdens storlek har kritiserats. Den blir 10 kvadrat per barn mot Boverkets rekommendationer på 30 kvadrat.

Blågröna majoriteten anser dock att naturområdet intill kompenserar för detta.

Skulle bli förskola

Skolan uppförs på andra sidan Järva skjutbaneväg om Mulle meck-parken, där ursprungsplanen var en nya förskola. Men nya prognoser om ett snabbt växande behov av platser för yngre skolbarn, fick kommunledningen att tänka om.