I december 2020 stoppades tunnelbanan vid Stadshagen då det upptäcktes att vatten hade kommit in på spåren. Enligt SL är det ett bostadsbygge i korsningen som gjorde att bergytan sprack och att vatten läckte ner vid uppgången.

Ända sedan dess har entrén till Sankt Göransgatan/Mariedalsvägen varit avstängd – trots att SL för ett år sedan beräknade att den skulle stå redo under våren 2022.

Tätningsarbete börjar

– Vi har varit tvungna att invänta att produktionen ovanför ingången blir klar och att tätning utförs för att säkra att det inte kommer in mer vatten, skriver Elin Lindström vid SL:s presstjänst i ett mejl.

Eftersom SL:s tekniska utrustning, exempelvis rulltrappor, är vattenkänslig kan man inte öppna förrän tätningen av ytan är klar.

De byggarbeten i området som kan orsaka vibrationer som påverkar SL:s anläggning är nu klara och tätningsarbetet kan börja.

Ge prognos

Trafikförvaltningen har tagit fram en plan för att stärka och täta berget och man har fått in anbud från kandidater som skulle kunna utföra det arbetet.

– Just nu pågår förhandlingar. Först när de är klara kan vi ge en prognos för när uppgången kan öppna.

Pratar vi 2022 eller kan det dröja till nästa år?

– Det beror helt på hur arbetena går. Sannolikt är vi inte redo att öppna förrän runt årsskiftet 2022/2023, men blir vi klara tidigare kommer vi självklart också öppna tidigare. 

Skadeståndskrav

SL har utrett eventuella skadeståndskrav till byggherren som tros ha orsakat skadorna i berget tidigare och har ett kontrollprogram för att övervaka att inte vatten letar sig ner till spåren på nytt.

Har ni kommit fram till om ni ska kräva skadestånd?

– Vi kan ännu inte svara på den frågan.

Mitt i har sökt byggherren.