Antalet nya personliga registreringsskyltar har minskat något i Stockholm jämfört med tidigare år.

– Det är möjligt att minskningen beror på mer osäkra ekonomiska tider, och att människor håller lite hårdare i plånboken. Samtidigt kan det röra sig om slumpen eftersom minskningen ändå är ganska liten. Det är svårt att dra några säkra slutsatser, säger Eva Isaksen, utredare på Transportstyrelsen.

Pissan, shurda eller Beatles är alla registreringsskyltar som godkänts i Stockholm förra året.

Men det får faktiskt inte stå vad som helst på den. Skylten får ha mellan två och sju tecken, kombinationen får inte misstas för ett vanligt registreringsnummer eller vara sådan att den kan medföra olägenhet eller väcka anstöt.

De fick avslag

Whisky, fuck el, adehd och rövhatt är alla ansökningar som fått avslag.

Möjligheten att skaffa en personlig registreringsskylt har funnits sedan 1988 och kostar i dag 6 200 kronor. Av avgiften används merparten till att öka trafiksäkerheten på vägarna.

– Det är inte alla som är medvetna om det, men den som väljer att skaffa en personlig registreringsskylt får inte bara ett personligt utseende i trafiken, säger Eva Isaksen.

Det finns totalt 7 100 personliga skyltar i Stockholms län och 4 832 av dem används för närvarande på ett fordon i trafiken.