Kristina Nordqvist och Jane Dickman ser fram emot ny bebyggelse på Värtavägen. Foto: Pekka Pääkkö

Här är byggena att hålla koll på

Östermalm ska ha vuxit med 10 000 nya bostäder fram till 2030. Helt nya stadsdelar med tusentals bostäder byggs – men också enstaka hus som ploppar upp på gatan där du bor.

  • Publicerad 06:15, 25 jan 2021

För två år sedan revs den gamla bensinstationen i korsningen Värtavägen-Furusundsgatan och nu pågår markarbetet för de 116 nya bostadsrätterna som ska byggas i hörnet.

Bygget har kantats av protester och avgjordes inte förrän det gått igenom högsta instans. Men Kristina Nordqvist, som bor en bit nerför gatan, är förväntansfull.

– Det var en stor lättnad när vi blev av med den fula macken som låg där. Jag tycker att det är jättespännande, det finns nästan inga nya hus på Gärdet så det är bra med något annorlunda.

Väl trångt. Det tycker Helena Åslund om planerna på ett nytt studentbostadshus i det sydöstra hörnet av korsningen Värtavägen-Sandhamnsgatan. Foto: Pekka Pääkkö

Inte långt därifrån, vid korsningen Värtavägen-Sandhamnsgatan, planeras det för 95 nya studentlägenheter. Det åtta våningar höga huset ska byggas på en förhållandevis liten yta mellan Värtavägen och det blåklassade studentboendet Fyrtalet.

– Det blir trångt! När det handlar om studentbostäder, som man bor i under en begränsad tid, kan man kanske acceptera att det är en sämre standard, säger Helena Åslund som arbetar i kvarteret.

Själv bor hon vid Norra tornen i Vasastan, men på den "gamla" sidan. Och hon gillar inte att ha den täta, höga bebyggelsen så nära inpå.

– Man kan se vad de har på gaffeln mitt emot.

Mellan 2010 och 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder i Stockholm. Bara i Östermalms stadsdelsområde planeras det just nu för över 10 000.

Men kommer staden att nå det hisnande målet? Enligt oppositionen går det för sakta.

– Vi måste skruva upp tempot igen. Men det är främst i ytterstaden man kan bygga mer, säger Jan Valeskog (S), oppositionsråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han säger att det genomsnittliga antalet bostäder i godkända detaljplaner har minskat med nästan 2000 per år under den nuvarande mandatperioden, jämfört med åren 2014-2018 då Socialdemokraterna satt i majoriteten.

– De höjer målen men levererar sämre, det är riktigt uselt, säger Jan Valeskog.

"Vi kan nå målet"

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar dock att staden är på rätt kurs.

– Vi håller en god byggtakt, och enligt vår bedömning kan vi nå det satta målet.

Han lyfter fram att 58 000 bostäder har påbörjats sedan 2010, och att det finns ytterligare 22 000 bostäder i godkända detaljplaner.

– Vi har kommit halvvägs, både vad gäller tid och bostäder, säger Joakim Larsson.

Hörnläge. Huskropparna på den gamla macktomten i kilen mellan Värtavägen och Furusundsgatan blir mellan 4 och 12 våningar höga. Foto: Aros/Semrén & Månsson

Gärdet

Studentlägenheter i hörnet

Vad? I hörnet Värtavägen-Sandhamnsgatan planeras det för ett nytt bostadshus med 8 våningar och 95 studentlägenheter. Huset ska stå längst in mot korsningen, söder om Sandhamnsgatan.

Status? Detaljplanen ska antas under andra kvartalet 2021.

Bostadsrätter på gamla macken

Vad? På fastigheten Ordonnansen 5 ska det byggas 116 nya bostadsrätter i huskroppar mellan 4 och 12 våningar. På tomten, som ligger i kilen mellan Värtavägen och Furusundsgatan, låg det tidigare kontor, garage och en bensinstation.

Status? Markarbeten pågår för fullt.

Studentboende växer på bredden och höjden

Vad? På Studentbacken planeras det för 400 nya studentbostäder. Tanken är att man ska bygga på de befintliga studentbostadshusen med 2-3 våningar, och bygga helt nya hus. Förslaget innebär nästan en fördubbling av de 450 befintliga lägenheterna.

Status? Detaljplanen vann laga kraft 2018.

Visa merVisa mindre

På gång. Studentbostäder i Kattrumpstullen 9 och Teknikhöjden 1 ska stå klara för inflyttning i oktober-november 2021. Foto: Svenska Bostäder

Norra Djurgården

Vad? På Norra Djurgården finns det planer för nästan 2000 studentlägenheter.

Status? Med start i maj blir det inflyttning för 131 lägenheter på Ruddammsvägen. Senare i höst blir det inflyttning i de två första etapperna i Svenska Bostäders jätteprojekt i Albano, vilket innebär att 259 av omkring 1000 lägenheter blir klara.

På Lappis är det beräknad inflyttning för 72 lägenheter och trolig byggstart för ytterligare 182 i ett stort projekt om 800 bostäder, där knappt 300 hade inflyta under förra året.

Och på Körsbärsvägen beräknas detaljplanen för 200 nya lägenheter bli antagen under fjärde kvartalet.

Visa merVisa mindre

Konstgjord ö. På Kolkajen byggs landområdet ut, och däremellan blir det en hamnbassäng. Foto: Stockholms stad/Adept & Mandaworks

Norra Djurgårdsstaden

Gasklocka 4

Vad? På tomten där Gasklocka 4 stod ska det byggas ett bostadshus som med en höjd på 110 meter blir Östermalms högsta.

Status? Norska OBOS fick markanvisningen strax före jul, och trolig byggstart är 2023.

1500 bostäder på Kolkajen

Vad? I området Kolkajen planeras det för parker, kajer, service och 1500 bostäder. En del av området ska byggas på en konstgjord ö, och många av bostäderna kommer att ligga väldigt nära vattenlinjen.

Status? Rening av marken 2021-2022 och planerad byggstart runt 2023.

Brofästet äntligen klart

Vad? I etappen Brofästet byggs 600 lägenheterna vid Husarviken.

Status? Under våren 2021 ska de sista två husen stå färdiga, och till sommaren beräknas hela området vara färdigt och inflyttat.

Hamn blir flott bostadsområde

Vad? I den södra och mellersta delen av Södra Värtan planeras det för 1500 nya bostäder i hamnområdet som ska förvandlas till en attraktiv stadsdel vid vattnet.

Status? Byggstart tidigast 2023-2025 och inflyttning tidigast 2025-2027.

Fler hamnar befolkas

Vad? Industriområdena vid Frihamnen och Loudden ska precis som Södra Värtan bli bli bostadsområden med täta stadskvarter. I Frihamnen planeras det för 1700 bostäder, och i Loudden hela 4000 bostäder. Totalt ska det även bli 6000 arbetsplatser.

Status? Bygget i Loudden väntas börja 2025 och sedan pågå i 10 år. I Frihamnen beräknas bostäderna bli klara för inflytt mellan 2030 och 2035.

Visa merVisa mindre