Granskas. Haninge kommun har tillsatt en utredning för att granska arbetet inom social- och äldreförvaltningen. Foto: Mostphotos

Haninges krishantering granskad

Haninge kommuns social- och äldrenämnd såg ett behov att att granska kommunens krishantering under pandemin. En extern granskning visar nu att arbetet anses ha skötts som förväntat.

  • Publicerad 12:06, 27 jul 2021

För att utreda hur Haninge kommuns arbete inom social- och äldreförvaltningen har skötts under pandemin har en extern utredning gjorts av ett konsultbolag. Underlaget i granskningen har bland annat varit mötesprotokoll, beslutslogg och åtgärdslistor.

En del i utredningen har även varit att hitta framgångsfaktorer och utvecklingsområden i krisledningen. Enligt rapporten, som finns på kommunens hemsida, har kommunen upprätthållit sina kärnuppdrag under pandemin.

– Det har varit tuffa erfarenheter men rapporten visar över lag positiva resultat på övergripande nivå, men vi är ödmjuka för att vi har massor av lära av denna pandemi. Det är därför utvärdering är så viktigt, säger Siw Lidestål social- och äldredirektör till kommunens hemsida.