Haninge kommun utreder just nu kränkande behandling av barn på två förskolor under hösten och i januari.

Utbildningsdirektör Henrik Lindh säger att han fick reda på händelserna tidigare i februari, via en uppgiftslämnare, och att förskoleledningen och två pedagoger då stängdes av under utredningens gång, vilket Mitt i tidigare rapporterat om.

Men mejlkonversationer som Mitt i har tagit del av visar att kommunens förskolechef meddelades om kränkningarna redan i december, och att det skulle utredas noggrant.

Utbildningsdirektör Henrik Lindh vill inte ställa upp på en ny intervju om de nya uppgifterna, men skriver i ett mejl till Mitt i att förskolans ledningsgrupp i området fick i uppgift att utreda uppgiften om fysiska kränkningar i december, men att de då återkom med att uppgiften inte gick att styrka.

"Nu framkommer det misstankar om att den utredningen inte gjorts korrekt och att det i utredningen finns information som inte kommit förvaltningen till känna", skriver han.

Gällande kränkningen som skedde i januari, menar Henrik Lindh att det aldrig kom en anmälan till förvaltningen.

"Vi utesluter inte att det kan finnas fler händelser som inte kommit huvudmannen till känna", skriver han.

Nedlagd polisutredning

Henrik Lindh berättar att kommunen har skickat ut övergripande information och att utredningen får visa om kränkande behandling har skett.

"Om vi kan konstatera att en kränkning har skett mot ett barn kommer vårdnadshavare att bli informerad", skriver han i ett mejl.

Mitt i har pratat med en upprörd förälder som på annat håll fick veta att hens barn ska ha blivit utsatt.

Hur tänker du kring allt detta?

– Det är jätteallvarligt, oavsett hur det har gått till. Det handlar om små barn. Förskolan ska anmäla, inte mörka att det har skett.

Två polisanmälningar har gjorts, en om misshandel och en om ofredande mot barn på samma förskola, men båda har lagts ner.

– Vi har inte kunnat bevisa att något brott har begåtts, säger Jacob Höglund, förundersökningsledare på Haningepolisen.