– De här frågorna inte är en enskild förvaltnings frågor, utan ett kommunansvar. Bor man i Haninge kommun ska man känna sig trygg och veta hur vi jobbar, och då ska vi alla jobba åt det hållet. På något sätt rikta båten åt samma håll, det är det största jobbet just nu, säger Anen Makboul.

Han är samordnare för brottsförebyggande arbete inom den relativt nya enheten för trygghet och säkerhet. De har varit i gång sedan januari 2021, men Anen Makboul har jobbat med dessa frågor i Haninge sedan 2006.

Vid flera tillfällen under vårt samtal lyfter han fram tydlighet, gemensam inriktning och samarbete. Det gäller både inom kommunen och dess förvaltningar, men även utanför kommunens vingspann.

– Vi tittar också på man kan styra det brottsförebyggande arbetet till att inte bara vara ett kommunalt ansvar, utan se på hur vi kan inkludera näringsliv och föreningsliv. Där har vi startat flera olika initiativ som vi hoppas kan implementeras och bli ordinarie.

Aktiv fritid för ungdomar

Ett av de initiativ han syftar till är något som kallas för "meningsfull fritid". Det kom till då det märktes att många unga tjejer hängde kring Haninge centrum direkt efter skolan. Han berättar att de fick signaler från polis och kommunarbetare om att tjejerna höll på att rekryteras av kriminella om att antingen sälja eller köpa droger.

– Då ordnade vi att föreningen Taekwondo klubb Viking kunde jobba med dem och erbjuda dem en aktiv fritid just den tiden vi hade problem, direkt efter skoltid. Ungdomarna som man började med har också blivit ledare, säger Anen Makboul och fortsätter:

– Det är ett lyckat initiativ som jag tänker är något som kommunal verksamhet inte alltid kan erbjuda, men vårt föreningsliv har en annan flexibilitet.

Ett liknande projekt pågår även i Brandbergen. För att förhindra skolungdomar från att hänga i centrum på raster och efter skolan, där de var i risk att rekryteras av ett kriminellt nätverk, ordnade de så att fritidsgård och rastverksamhet höll de kvar på skolområdet.

För att enklare kunna inleda den typen av projekt kort efter att behoven upptäcks vill Anen Makboul att Haninge kommun ska rikta blickarna mot Nacka.

– De här medlen vi får är ofta riktade så att du ska göra av med dem på ett år. Men jag skulle önska att få jobba med en trygghetsfond, som man exempelvis har där. Jag tror att man behöver ha lite lösa pengar som inte ligger i en budget som gör att man kan jobba med att starta projekt som bygger på vad som händer i kommunen, och det förändras hela tiden.

Få ungdomar begår brott

När det kommer till skjutningar poängterar Anen Makboul att det främst är polisens uppgift att jobba utifrån dem och stoppa det. Däremot tycker han att kommunen bör jobba mer mot utpekade individer, främst om de är under 18 år.

– De senaste två åren har det jobbats väldigt aktivt mot den här gruppen. De som står för skjutningar eller rån är oftast ett fåtal individer, det är mellan fem till femton personer som står för det inom hela kommunen och de är oftast aktiva inom socialtjänsten.

För att det arbetet ska vara framgångsrikt menar Anen Makboul att det krävs ett bra samarbete med polisen samt utbildnings-, och kultur- och fritidsförvaltningen.

Men för att förhindra att ungdomar hamnar i situationer där de begår brott lägger Anen stor vikt vid skolan.

– De flesta som är involverade i skjutningar har en skolgång som inte fungerat väl, det visar massvis av forskning. Så det vi kan göra är att stärka skolan och jobba med elevhälsoteam, skolvärdar och sådant. Vi ska inte tappa ungdomarna i skolan.

Svar från representanter i samtliga partier i Haninges kommunfullmäktige finns i bildspelet.(På dator: håll muspekaren över bilden. På mobil: tryck på "visa bildtext")

Varje fredag hålls en större samling i Haninge där polis, socialtjänstens fältassistenter, brandförsvar, parkeringsvakter och anställda inom kollektivtrafiken samlas och går igenom saker och ting de har sett och upplevt i sin vardag.

– Det är en jätteviktig del i det brottsförebyggande arbetet, säger kommunpolis Ylva Thomsson.

Vad är det som framkommer där?

– Det kan vara kommunens väktare som berättar att de träffat på ungdomar, sett skadegörelse eller så. Om p-vakter känner sig otrygga i ett visst område, och fältassistenter berättar om sin plan för kvällen och helgen. Vi berättar om avvikelser på vad som vi oroas för kan upprepas, till exempel personrån i vissa områden eller så.

Hur tycker du att samarbetet fungerar i kommunen i dag?

– Det fungerar väldigt bra. Vi samverkar väl tätast med kommunens enhet för säkerhet och trygghet, främst när det händer saker som berör kommunen på sätt eller vis.

Finns det saker i samarbetet i dag som behöver förbättras?

– Det finns det säkert, men jag har inget på min önskelista just nu.

Generellt tycker Ylva Thomasson att brottsförebyggande är ständigt pågående, stort och ett komplext arbete som är svårt att uttala sig kring.

– Det är svårt eftersom man aldrig vet när eller vart saker kan hända. Men jag anser att samverkan är nyckeln till framgång. För polisen kan inte göra allt själva.

För att försöka få ett bättre grepp innan brott begås säger hon att de även har samverkan med bostadsföretag, skolor med mera.

– Bostadsföretag har exempelvis en bra koll på vart det springs i källargångar och trappor och så vidare. Det kan vara intressant för oss i utredningar, så där kan vi byta information.