Totalt har Sollentuna kommun blivit tilldelad ansvaret att ordna boende för 65 personer till årsskiftet. 

Fram till den 25 juli hade kommunen tagit emot 18 av dessa som nu bor i något av kommunens boenden.

– Vi har fått anvisning från Migrationsverket att ta emot 39 personer före den 11 augusti. Den kvoten kommer vi att fördela lite i taget så alla inte kommer på en och samma gång, säger Loukris Dawod, tillförordnad enhetschef på enheten för flyktingstöd.

Det innebär att i augusti kan över hälften av kommunens kvot vara fylld.

– Vi har flera kommunboenden med platser kvar och vi har även reserverat lägenheter ifall det skulle behövas så vi är förbereda, menar Loukris Dawod.

Eget boende

De bostäder som kommunen erbjuder är framför allt kollektivboenden med flera rum.

Samtidigt har en majoritet av de ukrainska flyktingar som finns i Sollentuna ordnat boenden på egen hand. De omfattas inte av fördelningen av flyktingar och räknas därmed inte in i Sollentunas kvot.

* Förtydligande: I förra veckans nummer skrev Mitt i på förstasidan att många av de flyktingar som redan bor i Sollentuna kan tvingas flytta. Det stämmer inte då den stora majoriteten av dem har skaffat ett boende här på egen hand. Därmed omfattas de alltså inte av fördelningen och får bo kvar i sitt boende.