Farthinder. De omtvistade busskuddarna som byggdes hösten 2020 på Maltesholmsvägen i Hässelby var de sista farthindren att ingå i etapp 1 i stadsdelen. Till vänster i bild, Malinda Flodman på trafikkontoret. Foto: Pressbild och Stefan Källstigen

Halva budgeten för trafiksäkerhetsåtgärder oanvänd

Den andra etappens trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby är precis påbörjade, vilket Mitt i nyligen berättat. Samtidigt visar det sig nu att bara halva budgeten användes i första etappen.

  • Publicerad 18:00, 30 nov 2021

Projekteringen, utredningarna och byggledningen har kostat mindre än beräknat.

Att budgetar inom offentlig verksamhet spräcks har du nog hört om – men att 38 miljoner kronor blir över?

Så mycket pengar har blivit över när det visar sig att Stockholms stad endast använt hälften av budgeten på 80 miljoner kronor för åtgärderna i första etappens trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby.

– Åtgärderna har generellt varit något billigare än väntat. Särskilt projekteringen, utredningarna och byggledningen har kostat mindre än beräknat. Projektet beviljades dessutom statlig medfinansiering på 3,9 miljoner kronor. Vi har även haft ett relativt högt riskpåslag i projektet, där alla risker inte fallit ut, säger Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret.

Slutspurt för trafikhinder i Hässelby-Vällingby

Alla planerade trafiksäkerhetsåtgärder har dock inte byggts. Totalt skulle 62 farthinder byggas på 18 gator i etappen under 2019-2020, men det slutade i 55 åtgärder på 15 gator.

På Råckstavägen har trafikkontoret till exempel inte kunnat göra något åt trafiksäkerheten på grund av Ellevios gatugrävningar.

Nya farthinder i Hässelby-Vällingby på väg upp

Farthinder. De omtvistade busskuddarna som byggdes hösten 2020 på Maltesholmsvägen i Hässelby var de sista farthindren att ingå i etapp 1 i stadsdelen. Foto: Stefan Källstigen

Billigare. Första etappens trafiksäkerhetsåtgärder i Hässelby-Vällingby blev betydligt billigare än förväntat, enligt Malinda Flodman på trafikkontoret. Foto: Pressbild

Oklart kring Råckstavägen

Först 2022 är arbetena, som utgör en stor del av kraftledningsprojektet mellan Beckomberga och Bredäng, klara. Om några farthinder överhuvudtaget kommer byggas på Råckstavägen är oklart.

Nio av 14 farthinder på Maltesholmsvägen måste göras om

– En åtgärd har inte heller utförts på Bergslagsvägen, det utreds om den eventuellt kommer genomföras under 2022. En ny cirkulationsplats på Årevägen som beräknades kosta 6,3 miljoner utgick också eftersom korsningen ingår i ett kommande exploateringsprojekt, säger Malinda Flodman.

Sänkta hastigheter på flera sträckor

De 38 miljoner som blev över i budgeten för etapp 1 går nu tillbaka till trafiknämnden. Samtidigt har den andra etappens åtgärder alltså nyligen inletts på sju gator i Hässelby-Vällingby, med syfte att trafiksäkra dem för gående och cyklister inom den nya hastighetsplanen.

Budgeten ligger på cirka 31 miljoner kronor, och åtgärderna ska vara klara i juni 2022.

– Möjligheten finns att även budgeten för etapp 2 är väl tilltagen. Att även dessa åtgärder blir billigare än väntat, säger Malinda Flodman.

Totalt är det 24 vägar i Hässelby-Vällingby som får förändrad hastighetsgräns under 2021 och 2022, i nästan samtliga fall en sänkt sådan.

Nio av 14 farthinder på Maltesholmsvägen måste göras om

Dessa hastighetsgränser kommer gälla i staden framöver

Enligt staden är olyckorna flest på gator där hastigheter upp till 50 kilometer i timmen är tillåtna. År 2026 ska den fartgränsen helt ha fasats ut i Stockholm.

Även 70 kilometer i timmen ska tas bort.

I stället är det 30, 40 och 60 kilometer i timmen som ska gälla.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre