I februari år flyttade busshållplatsen i Svanhagen till ett provisoriskt läge söder om Tureholmsvägen, som ett led i arbetet med den nya cirkulationsplatsen i Svanhagen. Sedan dess har det inte funnits varken tak eller bänkar vid busshållplatsen, något flera resenärer har reagerat på.

Planen är nu att busshållplatsen ska komma till sin permanenta plats under senare delen av hösten. När den är på plats där kommer väderskydd och bänkar också byggas.  

Arbetet med rondellen beräknas vara klart under 2024. Mellan 7 och 13 september gjordes sprängningar vid Tureholmsvägen i höjd med Ica Skå.