Sex av tio män i Skärholmen är överviktiga. Foto: Mostphotos

Hälften av Skärholmsborna överviktiga

Drygt hälften av invånarna i Skärholmens stadsdelsområde är överviktiga. Värst drabbade är män.

  • Publicerad 07:00, 15 jan 2021

52, 6 procent av invånarna i Skärholmens stadsdelsområde är överviktiga. Det visar en sammanställning om hälsa som stadsdelsförvaltnings tog fram i slutet av förra året på uppdrag av stadsdelsnämnden.

Det är betydligt högre än snittet i Stockholm som ligger på 41, 7 procent.

Störst är övervikten bland män. I Skärholmen är 59, 3 procent av männen överviktiga mot 45, 4 bland kvinnorna. Motsvarande siffror i Stockholm är 38,8 procent bland män och 34, 7 procent bland kvinnor.

Siffrorna anger andelen av befolkningen mellan 18 och 64 år som har ett BMI på 25 eller mer och är hämtade från Region Stockholms folkhälsoenkät.