Just nu är representanter från Zambia och Zimbabwe i Håbo. De är här som en del i ett internationellt projekt finansierat av Sida där kommuner ska samarbeta. Fokus för projektet är demokrati, ungas inflytande och delaktighet.

Det är organisationen ICLD- Internationellt centrum för lokal demokrati som leder projektet. Det är Ung Håbo som driver projektet i kommunen.

– De hörde av sig till vår förvaltningschef för att höra om vi var intresserade av att delta och det här var något som var jätteintressant för oss, berättar Jennifer Martins.

Representanterna för kommunerna Livingstone och Victoria Falls är kommundirektörer, borgmästare, politiker och tjänstemän. De anlände till Håbo den 4 oktober och reser hem den 9 oktober.

– Det här är politiker med påverkansmöjligheter, berättar Jennifer Martins.

Tre år till

– Vi har skapat ett program för våra besökare där de kommer få träffa olika verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar som ungdomsteamet, Polarna, ungdomsrådet, UF-företag, föreningar, RF-sisu, Håbo kulturskola, Ung Håbo.

Kommer representanter från Håbo så småningom resa till Zambia och Zimbabwe?

– Egentligen var tanken en resa hit och sedan en dit det första året, men på grund av pandemin blev allting försenat. Vi är den enda kommunen som gör något besöksmässigt överhuvudtaget. Tanken är att om man fortsätter i tre år till kommer projektgruppen härifrån resa dit.

Ja, det är nästa steg. Att ansöka om att få fortsätta projektet i ytterligare tre år. En ansökan som lämnas in i början av nästa år.